Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Приближи се до Бога

„Древният по дни седна на своя престол“

„Древният по дни седна на своя престол“

„НИТО един човек никога не е виждал Бога“, се казва в Библията. (Йоан 1:18) Присъствието на Бога е толкова славно, че никое създание от плът и кръв не може да го види и да остане живо. (Изход 33:20) Но при някои описани в Библията случаи Йехова дал на избрани мъже видения на небесната област. Един от тези мъже бил пророк Даниил. Онова, което видял, несъмнено го изпълнило със страхопочитание, както би трябвало да въздейства и на нас. Обърни внимание как Даниил описал видението, което имал честта да получи. * (Прочети Даниил 7:9, 10.)

„Древният по дни.“ Тази титла, която само Даниил използва, означава „в напреднала възраст“. (Даниил 7:9, 13, 22) На каква възраст е Йехова? Тъй като е „Царят на вечността“, неговото съществуване се простира безкрайно в миналото и безкрайно в бъдещето. (1 Тимотей 1:17; Юда 25) Фактът, че Бог е вечен, ни уверява в неговата безкрайна мъдрост, защото Библията свързва възрастта с мъдростта. (Йов 12:12) Разбира се, с нашия ограничен ум е трудно да схванем идеята за вечно съществуване. Но нима трябва да очакваме да разберем напълно всичко, свързано с несравнимо мъдрия Бог? (Римляни 11:33, 34)

Обърни внимание, че ‘Древният по дни сяда на своя престол’. С каква цел? Използваните в контекста думи „съд“ и „присъда“ ни помагат да разберем това. (Даниил 7:10, 22, 26) Следователно във видението Йехова сяда на своя престол като Съдия. Но кого ще съди? Земните народи, описани по–рано във видението на Даниил като зверове. * (Даниил 7:1–8) Какъв Съдия е Йехова?

„Дрехите му бяха бели като сняг и косата на главата му беше като чиста вълна.“ Бялото е символ на праведност и чистота. В повечето случаи естественият цвят на вълната е бял. Така че косата, която е като вълна, трябва да е бяла. Можеш ли да си представиш видяното от Даниил? Виждаш ли в ума си белокос Съдия, облечен със снежно бяла дълга дреха? Тези описания ни уверяват, че присъдите на Йехова са справедливи и мъдри. Той е Съдията, който заслужава нашето пълно доверие и уважение.

Той е Съдията, който заслужава нашето пълно доверие и уважение

„Хиляда по хиляда му служеха и десет хиляди по десет хиляди стояха пред него.“ Кои са тези небесни служители? Библията нарича ангелите „[Божии] служители“. (Псалм 104:4) Наброяващи вероятно стотици милиони, ангелите на Бога ‘изпълняват словото му’ и ‘вършат волята му’. (Псалм 103:20, 21) Нима това не е още едно доказателство за безграничната мъдрост на Бога? Кой освен Йехова може да поддържа организирано и дейно такова огромно небесно войнство хилядолетия наред?

Видението на Даниил засилва доверието ни в Йехова, „Древният по дни“. Неговите присъди са праведни, а мъдростта му — надеждна. Защо не научиш повече как можеш да се приближиш до този несравнимо мъдър Бог?

Предложение за четене на Библията през октомври:

Даниил 4–12 Осия 1–14

^ абз. 1 В действителност Даниил не видял Бога. По–скоро Бог запечатал в ума му ярки образи. След това, описвайки видяното, Даниил използвал различни похвати на речта, включително антропоморфизми — приписване на човешки черти на Бога. Такъв образен език ни помага да придобием по–ясна представа за Бога и не бива да бъде приеман буквално.

^ абз. 3 За по–подробно обсъждане на видението на Даниил за зверовете виж гл. 9 от книгата „Обърни внимание на пророчествата на Даниил!“, издадена от Свидетелите на Йехова.