Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Разговор на библейска тема

Разговор на библейска тема: Дали Бог наказва хората в огнен ад?

Разговор на библейска тема: Дали Бог наказва хората в огнен ад?

СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА обичат да разговарят на библейски теми с хората. Има ли някакъв библейски въпрос, на който искаш да получиш отговор? Искаш ли да знаеш повече за някое от вярванията на Свидетелите на Йехова? Ако е така, не се колебай да ги попиташ за това следващия път, когато те посетят. Те ще се радват да отговорят на въпросите ти.

Нека видим как един Свидетел на Йехова разговаря с друг човек. Да си представим, че Свидетелят се казва Михаил, а домакинът — Андрей.

Ще накаже ли Бог злите?

Михаил: Радвам се да те видя отново, Андрей!

Андрей: И аз се радвам да те видя.

Михаил: Мислих върху нещо, което спомена миналия път, когато разговаряхме.

Андрей: Кое по–точно?

Михаил: Ти каза, че си се изненадал, когато си чул, че Свидетелите на Йехова не вярват в ада.

Андрей: Да, наистина се изненадах. И ако трябва да съм честен, трудно ми е да се съглася с вас, че няма ад.

Михаил: Благодаря ти, че си толкова искрен. Винаги ми е интересно да чуя какво мислят другите. Но тъй като хората имат различни представи за ада, мога ли да те попитам в какво точно вярваш?

Андрей: Ами, винаги съм вярвал, че когато умрат, лошите хора отиват в ада, за да бъдат измъчвани там вечно.

Михаил: Повечето хора мислят като тебе. Андрей, бих искал да те попитам случвало ли ти се е някога нещо лошо?

Андрей: Да. Преди пет години сестра ми беше убита.

Михаил: Много съжалявам! Сигурно страшно ти липсва.

Андрей: Да. Всеки ден мисля за нея.

Михаил: Установих, че някои хора вярват в ада, защото са били засегнати от действията на зли хора. Разбираемо е, че невинните жертви искат злите да платят за постъпките си.

Андрей: Точно така! Искам мъжът, който е виновен за смъртта на сестра ми, да си плати за онова, което причини на семейството ми.

Михаил: Нормално е да се чувстваш така. Библията учи, че Бог също се гневи, когато невинни хора страдат, и обещава да накаже злите. Обърни внимание какво се казва в Исаия 3:11: „Горко на неправедния! Бедствие ще го постигне, защото ще му бъде върнато според делата на ръцете му!“ Следователно можем да сме уверени, че Бог ще накаже злите.

 Андрей: Но как ще направи това, ако няма ад, както казваш?

Михаил: Интересен въпрос. Накратко казано, Бог ще накаже злите с вечно унищожение. Виж какво казва Библията във 2 Солунци 1:9. Може ли да прочетеш този стих?

Андрей: Добре. „Същите тези ще понесат присъдата и наказанието на вечното унищожение, като бъдат изгонени от присъствието на Господаря.“

Михаил: Както виждаш, няма никаква надежда за злите, защото Бог ще ги накаже с вечна смърт. Те няма да имат възможност да живеят в бъдеще.

Андрей: Разбирам какво пише в стиха, но ми се струва несправедливо. Нали всеки умира? Не заслужават ли злите по–голямо наказание?

Какво изисква справедливостта?

Михаил: Виждам, че си човек, който държи на справедливостта.

Андрей: Да, така е.

Михаил: Чудесно. Ние хората имаме чувство за правилно и погрешно, защото Бог ни е създал така. Самият той също много държи на справедливостта. Но когато учат, че Бог наказва хората в огнен ад, религиозните водачи всъщност представят Бога като много несправедлив.

Андрей: Какво имаш предвид?

Михаил: Нека ти дам един пример. Запознат ли си с библейския разказ за Адам и Ева?

Андрей: Да. Бог им казал да не ядат от едно определено дърво, но те не го послушали.

Михаил: Точно така. Нека прочетем заедно от Библията записаното в Битие 2:16, 17. Тук се казва: „След това Йехова Бог даде на човека следната заповед: ‘Можеш да ядеш до насита от всяко дърво в градината. Но от дървото на познанието за доброто и злото да не ядеш, защото в деня, в който ядеш от него, непременно ще умреш.’“ И така какво казал Бог, че щяло да се случи, ако Адам яде от забранения плод?

Андрей: Той казал, че Адам щял да умре.

Михаил: Правилно. Помисли върху следното: Поради греха на Адам всички хора се раждат грешни. * А дали Бог споменал за наказание в огнен ад?

Андрей: Не.

Михаил: Но ако съществувала възможност Адам и Ева да бъдат измъчвани вечно, нима Бог нямало да ги предупреди? Това би било справедливо и любещо, нали?

Андрей: Така е.

Михаил: Нека видим също какво казал Бог на Адам и Ева, след като съгрешили. Може ли да прочетеш Битие 3:19?

Андрей: Добре. Тук пише: „С пот на челото ще ядеш хляб, докато не се върнеш в земята, защото от нея беше взет. Защото си пръст и в пръстта ще се върнеш.“

Михаил: Благодаря. Според думите на Бога къде щял да отиде Адам, когато умре?

Андрей: Бог казал, че Адам щял да се върне в пръстта.

Михаил: Точно така. Но сигурно ще се съгласиш, че за да може някой да се върне на дадено място, трябва да е бил там преди.

Андрей: Разбира се.

Михаил: А къде бил Адам, преди Бог да го създаде?

Андрей: Той не съществувал.

Михаил: Правилно. И вероятно забелязваш, че когато изрекъл присъдата, Бог не споменал нищо за ад. Дали щеше да е справедливо Бог да каже на Адам, че ще се върне в пръстта, от която бил направен, ако той всъщност щял да отиде в огнен ад?

Андрей: Не, това нямаше да е справедливо.

 Дали Дяволът върши Божията воля?

Михаил: Можем да обърнем внимание и на още нещо, свързано с учението за ада.

Андрей: Какво имаш предвид?

Михаил: Кого смятат обикновено хората за „надзирател“ на ада? Кой според мнозина наказва злите там?

Андрей: Дяволът.

Михаил: Но Дяволът е най–големият враг на Бога. Ако Бог изпраща хората в ада да бъдат измъчвани от Дявола, това не би ли означавало, че Бог и Дяволът си сътрудничат?

Андрей: Хм. Не съм се замислял за това.

Михаил: Помисли върху следния пример. Ти си баща, нали?

Андрей: Да, имам син. Той неотдавна навърши 15 години.

Михаил: Представи си, че синът ти стане много непослушен и започне да върши лоши неща, които те огорчават. Какво ще направиш?

Андрей: Ще се опитам да му помогна да се поправи.

Михаил: Уверен съм, че многократно ще положиш усилия да го върнеш в правия път.

Андрей: Естествено!

Михаил: Да предположим, че въпреки всичките ти усилия, той не се вслушва в думите ти. Може да решиш, че нямаш друг избор, освен да го накажеш по някакъв начин.

Андрей: Да.

Михаил: Но какво ще направиш, ако разбереш, че един зъл човек е повлиял на сина ти и го е научил на всички тези лоши неща?

Андрей: Много ще се ядосам на този мъж.

Михаил: И сега искам да те попитам още нещо. Знаейки, че един зъл, безскрупулен човек е повлиял на сина ти да се бунтува срещу тебе, ще се обърнеш ли към този мъж с молбата да накаже сина ти вместо тебе?

Андрей: Разбира се, че не. Това би било безсмислено.

Михаил: Тогава би ли имало смисъл Бог да помоли Сатана Дявола — онзи, който влияе на злите — да накаже същите тези хора?

Андрей: Предполагам, че не.

Михаил: Така че, ако Бог иска да накаже злите, защо Дяволът — главният му враг — би се съгласил да изпълни неговото желание и да измъчва злите?

Андрей: Никога не съм мислил за това!

Йехова ще сложи край на злото

Михаил: Бъди сигурен, че Бог наистина ще предприеме действия срещу злите, които не искат да се поправят. Мога ли да ти покажа един последен стих, който потвърждава това? Става въпрос за Псалм 37:9. Би ли го прочел?

Андрей: Добре. „Онези, които вършат зло, ще бъдат унищожени, а онези, които се надяват на Йехова, ще наследят земята.“

Михаил: Благодаря. Разбра ли какво ще направи Йехова с онези, които вършат зло?

Андрей: В стиха се казва, че Бог ще ги унищожи.

Михаил: Точно така. И то завинаги. От друга страна, добрите хора — „онези, които се надяват на Йехова“ — ще се радват на вечен живот на земята. Разбира се, може би това поражда някои въпроси в тебе. Например защо Бог не възпре хората да вършат зло? И ако наистина възнамерява да накаже злите, защо още не го е направил?

Андрей: Интересни въпроси.

Михаил: Ще се радвам да ти покажа отговорите, които дава Библията, при следващия ни разговор. *

Андрей: Ще ми бъде приятно.

^ абз. 79 За повече информация виж гл. 11 от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.