Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 За младите читатели

Пази се от погрешни амбиции!

Пази се от погрешни амбиции!

Напътствия: Направи това упражнение в спокойна атмосфера. Докато четеш библейските стихове, си представяй, че наблюдаваш описаните събития. Представи си обстановката. Чуй гласовете и звуците. Стреми се да усетиш какви чувства изпитват главните герои. Позволи на случилото се да оживее пред тебе.

Главни герои: Давид, Авесалом и Йоав

Обобщение: Авесалом се опитва да завземе престола на баща си.

АНАЛИЗИРАЙ СИТУАЦИЯТА. (ПРОЧЕТИ 2 ЦАРЕ 14:25–33; 15:1–17; 18:9–17, 30–33.)

Опиши външния вид на Авесалом, както си го представяш. (Прочети отново 2 Царе 14:25, 26.)

Какви според тебе били нагласата и тонът на гласа на Авесалом, когато се опитвал да спечели сърцата на онези, които идвали да търсят справедливост от царя? (Прочети отново 2 Царе 15:2–6.)

Какво разбираш за личността на Авесалом от случката, записана във 2 Царе 14:28–30?

ИЗСЛЕДВАЙ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

Какво направил Авесалом, за да си подсигури завземането на престола? (За подсещане: Прочети 2 Царе 13:28, 29. Амнон бил най–големият син на Давид и следователно наследник на престола.)

Въпреки амбициите и опитите на Авесалом да се възвеличи какво показва начинът, по който бил погребан, за възгледа на другите за него? (Прочети отново 2 Царе 18:17.)

Какво според тебе може да е допринесло Авесалом да развие погрешни амбиции? (За сравнение прочети какво се казва за Диотреф в 3 Йоан 9, 10.)

 Как се чувствал Давид поради действията на Авесалом? (За подсещане: Прочети 3 псалм, който Давид написал по време на бунта на Авесалом.)

ПРИЛОЖИ НАУЧЕНОТО. ЗАПИШИ КАКВО НАУЧИ ОТНОСНО...

Опасността, която крият погрешните амбиции.

Болката, която някой може да причини чрез действията си на другите, включително и на родителите си.

РАЗМИШЛЯВАЙ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

Как може да развиеш погрешни амбиции?

Как можеш да се предпазиш от прекалената гордост?

КАКВО ОТ ТОВА ПОВЕСТВОВАНИЕ ИМА НАЙ–ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЕБЕ, И ЗАЩО?

Предложение: Измисли различен край на този разказ. Какво можеше да се случи, ако Авесалом беше смирен вместо твърде амбициозен? (Притчи 18:12)