Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Възможно ли е да си честен в корумпиран свят?

Възможно ли е да си честен в корумпиран свят?

„Искаме да постъпваме честно във всичко.“ (ЕВРЕИ 13:18)

МАКАР че грешните ни склонности, светът около нас и Дяволът ни оказват голям натиск, ние можем да устоим на тяхното влияние! Как? Като се приближаваме до Бога и следваме изпитаните принципи от неговото Слово, Библията. Ето два примера.

БИБЛЕЙСКИ ПРИНЦИП: „Недейте вече да се приспособявате към тази система.“ (Римляни 12:2)

„Библията ми помогна да видя ползата от честността.“ (ГИЛЕРМИ)

Действителен пример: Гилерми е преуспял бразилски бизнесмен. Той признава, че не е лесно да си честен: „Бизнесменът лесно може да започне да мами, може би поради натиска да изпълни фирмени цели или да се справи с конкуренцията. За много хора даването и вземането на подкуп е нещо нормално. Ако си нов в бизнеса и имаш големи финансови задължения, е трудно да си честен.“

 Въпреки това Гилерми успява да се противопостави на натиска да постъпва непочтено. Той казва: „Дори в безскрупулна бизнес среда е възможно да си честен. Трябва да имаш здрави морални ценности. Библията ми помогна да видя ползата от честността. Честният човек има чиста съвест, душевен мир и самоуважение. Той може да влияе положително на хората около себе си.“

БИБЛЕЙСКИ ПРИНЦИП: „Онези, които са решили да станат богати, попадат в изкушение, в примка и в много безразсъдни и вредни желания, които водят хората към унищожение и гибел. Защото любовта към парите е коренът на всякакво зло.“ (1 Тимотей 6:9, 10)

„Радвам се, че благодарение на библейските морални принципи имам добра репутация.“ (АНДРЕ)

Действителен пример: Андре има фирма за инсталация на системи за сигурност. Един от клиентите му е голям футболен клуб. Веднъж след важен мач Андре отишъл в административния офис на клуба и представил фактура за извършените от него услуги. Там все още броели парите, които току–що били получили от билетните каси. Тъй като вече било късно, главният счетоводител набързо платил на доставчиците, в това число и на Андре.

„На път за вкъщи забелязах, че ми е дал повече пари — разказва Андре. — Знаех, че вероятно няма да се сети на кого е платил повече. Но знаех също, че горкият човек ще трябва да покрие липсващата сума от собствения си джоб! Реших да се върна. Успях да си проправя път през тълпата от фенове и да върна парите. Главният счетоводител беше много изненадан. Дотогава никой не му беше връщал пари.

С тази честна постъпка си спечелих уважението му. Оттогава изминаха няколко години и от всички първоначални доставчици само аз все още имам договор с клуба. Радвам се, че благодарение на библейските морални принципи имам добра репутация.“

Насърчително е да знаем, че с Божията помощ можем да устояваме на лошото влияние. Но единичните усилия никога няма да успеят да премахнат напълно корупцията. Причините за нея са твърде дълбоки, за да могат несъвършените хора да се справят сами. Означава ли това, че корупцията никога няма да има край? Библията дава обнадеждаващ отговор на този въпрос, както ще видим в последната статия от поредицата.