Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Приближи се до Бога

„Народите ще знаят, че аз съм Йехова“

„Народите ще знаят, че аз съм Йехова“

КАК би се почувствал, ако те обвинят в престъпление, което не си извършил? А какво да кажем, ако това престъпление е причинило големи страдания на много хора, сред които и много невинни? Без съмнение ще искаш да изчистиш името си! Знаеш ли, че Йехова се намира в подобна ситуация? Днес много хора погрешно обвиняват Бога за несправедливостите и страданията в света. Дали той е загрижен за очистването на името си? Несъмнено! Обърни внимание на записаното в книгата на Езекиил. (Прочети Езекиил 39:7.)

„Вече няма да позволя святото ми име да бъде осквернявано“, казва Йехова. Когато го обвиняват за несправедливостите, хората оскверняват името му. Как така? В Библията името често се свързва с репутацията на човека. В един справочник се казва, че името на Бога се отнася за „онова, което се знае за него — онова, което той разкрива за себе си; то също представя неговата слава и съответно неговата чест“. Следователно името на Йехова включва репутацията му. А какво е отношението на Йехова спрямо несправедливостта? Той я мрази! Освен това изпитва състрадание към онези, които са жертва на несправедливост. * (Изход 22:22–24) Когато твърдят, че Бог е отговорен за нещата, от които той самият се отвращава, хората всъщност опетняват репутацията му. Така те ‘се отнасят с презрение към неговото име’. (Псалм 74:10)

Обърни внимание, че Йехова два пъти използва израза „святото ми име“. (7 стих) В Библията името на Бога многократно се появява в комбинация с думите „свят“ и „святост“. Думата „свят“ предава идеята за отделеност и чистота. Името Йехова е свято, защото Богът, на когото то принадлежи, е свят — изцяло отделен от всичко грешно и нечисто. Разбираш ли защо онези, които обвиняват Йехова за злото, нанасят най–голям укор на святото му име?

Намерението на Йехова да изчисти името си посредством своето Царство е основната тема на Библията. На тази тема се набляга в книгата на Езекиил, където многократно се заявява: „Народите ще знаят, че аз съм Йехова.“ (Езекиил 36:23; 37:28; 38:23; 39:7) Обърни внимание, че народите няма да имат право на избор дали да разберат кой е Йехова, или не. Вместо това направо се казва, че те „ще знаят“. С други думи Йехова възнамерява да предприеме действия, които ще принудят народите на земята да признаят, че той е този, който казва, че е — Йехова, Върховният господар, чието име е еквивалент на всичко, което е свято и чисто.

Често повтаряното обещание „народите ще знаят, че аз съм Йехова“, е добра новина за онези, които копнеят да видят края на несправедливостта и страданията. Скоро Йехова ще изпълни това обещание и ще изчисти името си от всеки укор. Той ще премахне злото и онези, които го подклаждат, но ще запази живота на хората, които познават и уважават името му и всичко, което то представя. (Притчи 18:10) Нима не искаш да разбереш как можеш да се приближиш до Йехова, светият Бог, който „обича справедливостта“? (Псалм 37:9–11, 28)

Предложение за четене на Библията през септември:

Езекиил 39–48 Даниил 1–3

^ абз. 2 Виж статията „Приближи се до Бога: Той обича справедливостта“ в броя на „Стражева кула“ от 1 ноември 2008 г.