Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Можеш ли да окажеш доверие на чудесата, записани в Библията?

Можеш ли да окажеш доверие на чудесата, записани в Библията?

 Можеш ли да окажеш доверие на чудесата, записани в Библията?

АКО някой човек ти разкаже невероятна история, нима репутацията му няма да повлияе на това дали ще му повярваш, или не? Доверието ти в неговите думи няма да зависи единствено от начина, по който е разказал историята, а и от факта дали в миналото ти е казвал само истината. В крайна сметка, ако през годините той винаги е бил честен с тебе и никога не те е лъгал умишлено, ти би имал пълно основание да вярваш на онова, което ти казва сега.

Същото се отнася и за чудесата, записани в Библията. Никой от нас не е бил жив, когато те са се случили. Но все пак можем да определим дали записаното в Библията е достойно за доверие. По какъв начин? Ето някои факти, които ни уверяват в достоверността на описаните в Библията чудеса:

Много чудеса били извършени на публични места. В някои случаи били видени от хиляди, ако не и от милиони наблюдатели. (Изход 14:21–31; 19:16–19) Те не били извършени тайно, далече от очите на хората.

Чудесата се характеризирали с простота. Нямало специален реквизит или бляскави демонстрации, нито игра с осветлението. В повечето случаи чудесата, записани в Библията, станали в резултат на непредвидена среща или по молба на отделни личности. (Марко 5:25–29; Лука 7:11–16) При такива обстоятелства не би било възможно извършващият чудото да ръководи събитията.

Онези, които извършвали чудесата, не били подбуждани от стремеж да придобият известност, слава и богатство. Напротив, целта им била да прославят Бога. (Йоан 11:1–4, 15, 40) Всякакви опити на някои да забогатеят чрез такива чудодейни способности били осъждани. (4 Царе 5:15, 16, 20, 25–27; Деяния 8:18–23)

Разнообразието на чудесата, записани в Библията, показва, че те не биха могли да са просто човешки дела. Например езерото и вятърът били успокоени, вода била превърната във вино, дъждът бил спрян и пуснат, болни били излекувани и зрението на слепи хора било възстановено. Всички тези чудеса, а и много други, показват, че една свръхчовешка сила, която може да оказва влияние върху всички форми на материята, трябва да стои зад тези чудеса. (3 Царе 17:1–7; 18:41–45; Матей 8:24–27; Лука 17:11–19; Йоан 2:1–11; 9:1–7)

Дори противниците, които наблюдавали чудесата, не отричали, че те са се случили. Когато Исус възкресил своя приятел Лазар, религиозните му врагове не отрекли, че Лазар е бил мъртъв. Та как биха могли? Лазар бил в гроба четири дни.  (Йоан 11:45–48; 12:9–11) Дори векове след смъртта на Исус писателите на юдейския Талмуд продължавали да признават, че той притежавал чудодейни способности. Те просто поставяли под въпрос източника на неговите способности. Подобно на това, когато учениците на Исус били изправени пред юдейския съд, въпросът, който им бил зададен, не бил: „Извършихте ли чудо?“ Те били попитани: „С каква сила или в чие име извършихте това?“ (Деяния 4:1–13)

Следователно можеш ли да вярваш на онова, което Библията казва за чудесата? От разгледаното досега става ясно, че библейските описания на чудесата са достойни за доверие. Има и други причини да вярваме на тези библейски повествования. Например, когато в Библията се разказва за някакво събитие, често са посочени времето, мястото и имената на хората, които участват в него. Дори критиците на Библията са изумени от точността на историческите подробности, съдържащи се в Библията. Стотици библейски пророчества са били изпълнени до най–малката подробност. Освен това Библията съдържа много съвети, които помагат на хора на всякаква възраст и от всякакъв произход да се радват на добри взаимоотношения с другите. Що се отнася до човешките взаимоотношения, съветите, които намираме в Библията, са доказали, че нямат равни на себе си.

Ако все още нямаш пълно доверие на Библията, защо не отделиш време да я изследваш по–внимателно? Колкото повече научаваш, толкова повече доверието ти в нея ще расте! (Йоан 17:17) Ще разбереш, че можеш да вярваш на онова, което се казва в нея за чудесата, случили се в миналото. Когато повярваш на тези повествования, ще имаш солидна основа за доверие в онова, което Библията казва за близкото бъдеще.

[Снимка на страница 7]

Противниците на Исус не отрекли, че Лазар е бил мъртъв