Прескочи към материала

 Как да постигнеш семейно щастие

Възстановяване на доверието

Възстановяване на доверието

Петър *: „Никога не си бях представял, че Калина ще ми изневери. Загубих доверие в нея. Не мога да опиша с думи колко ми беше трудно да ѝ простя.“

Калина: „Разбирам защо Петър загуби доверие в мене. Отне ми много години да докажа разкаянието си.“

БИБЛИЯТА дава право на онзи, чийто брачен партньор е изневерил, да реши дали да се разведе, или не. * (Матей 19:9) Петър, цитиран по–горе, решил да не се развежда. Той и Калина искали да запазят брака си. Скоро обаче установили, че това означава повече, отколкото просто да продължат да живеят заедно. Защо? Защото както казват самите те, изневярата на Калина разрушила доверието помежду им. И тъй като взаимното доверие е много важно за семейното щастие, те трябвало да положат усилия да го възстановят.

Ако двамата с партньора ти се стремите да запазите брака си след сериозен проблем като изневярата, вероятно никак не ви е лесно. Първите няколко месеца, след като се е разбрало за станалото, може да бъдат особено тежки. Вие обаче можете да успеете! Как да възстановите изгубеното доверие? Мъдростта от Библията несъмнено ще ви помогне. Разгледайте следните четири предложения.

1 Бъдете честни един с друг.

Апостол Павел писал: „Сега, след като отхвърлихте лъжата, говорете истината.“ (Ефесяни 4:25) Лъжите, полуистините и дори мълчанието рушат доверието. Затова трябва да говорите честно и открито помежду си.

В началото двамата с партньора ти може да сте твърде разстроени, за да обсъждате  изневярата. В крайна сметка обаче е нужно да говорите открито за случилото се. Може да решите да не обсъждате всяка подробност, но избягването на въпроса не е никак мъдро. Калина, цитирана по–горе, споделя: „В началото ми беше изключително трудно и неприятно да говоря за постъпката си, за която безкрайно съжалявах и исках просто да забравя.“ Но тази липса на общуване причинила проблеми. Петър казва: „Тъй като Калина не искаше да говорим за станалото, аз продължих да изпитвам съмнения.“ Спомняйки си за миналото, Калина признава: „Това, че не обсъждах проблема със съпруга си, наистина попречи на възстановяването на доверието.“

Несъмнено всяко обсъждане на изневярата ще бъде болезнено. Деби, чийто съпруг Пол извършил неморалност със секретарката си, казва: „Имах много въпроси. Как? Защо? За какво са си говорели? Превърнах се в емоционална развалина, тъй като постоянно мислех за случилото се и с времето задавах все повече въпроси.“ Пол казва: „Понякога разговорите с Деби се превръщаха в разгорещени спорове. Но ние винаги се извинявахме един на друг. Тези откровени обсъждания ни сближиха.“

Как можеш да намалиш напрежението при подобни разговори? Помни, че основната ти цел не е да накажеш партньора си, а да се поучите от преживяното и да укрепите брака си. Например Чул Су и съпругата му Ми Йън анализирали взаимоотношенията си, след като Чул Су извършил изневяра. Той казва: „Установих, че съм твърде зает с личните си занимания. Бях загрижен повече как да угодя на другите и да отговоря на очакванията им, като им отделях повече от времето и вниманието си. Поради това прекарвах малко време със съпругата си.“ Честният самоанализ помогнал на Чул Су и Ми Йън да направят нужните промени, които след време помогнали за укрепването на брака им.

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Ако ти си виновният партньор, недей да си търсиш извинения или да обвиняваш другия. Поеми отговорност за действията си и за болката, която си причинил. Ако ти си невинната страна, недей да крещиш на партньора си или да използваш нагрубяващи думи. Така ще го насърчиш да продължи да говори открито с тебе. (Ефесяни 4:32)

2 Действайте като екип.

В Библията се казва: „По–добре са двама, отколкото един.“ Защо? „Защото имат добро възнаграждение за труда си. Понеже ако единият падне, другият ще вдигне другаря си.“ (Еклисиаст 4:9, 10) Този принцип е особено верен, когато полагате усилия да възстановите доверието помежду си.

Ако работите заедно, ще преодолеете липсата на доверие, която пречи на взаимоотношенията ви. Необходимо е обаче и двамата да сте твърдо решени да спасите брака си. Ако се опитвате да се справите поотделно, може да си създадете още повече проблеми. Трябва да гледате един на друг като на партньори.

В това се уверили Петър и Калина. Тя казва: „Отне време, но двамата с Петър действахме като екип, за да изградим здрави отношения. Аз бях решена никога да не му причинявам такава болка отново. А той, макар че страдаше, не позволи бракът ни да се разпадне. Всеки ден търсех начини да го уверя във верността си, а той продължаваше да показва любовта си към мене. Винаги ще съм му благодарна за това.“

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Бъдете решени да действате като екип, за да възстановите доверието в брака си.

3 Промени старите навици. След като предупредил слушателите си във връзка с прелюбодейството, Исус дал следния съвет: „Ако дясното ти око те кара да съгрешиш, извади го и го хвърли далече от себе си.“ (Матей 5:27–29) Ако ти си виновният партньор, можеш ли да се сетиш какво  трябва ‘да извадиш и изхвърлиш’, за да запазиш брака си?

Очевидно трябва да прекратиш всякакъв контакт с онзи, с когото си прелюбодействал. * (Притчи 6:32; 1 Коринтяни 15:33) Пол, цитиран по–рано, променил работното си време и сменил номера на мобилния си телефон, за да няма никакъв контакт с другата жена. Това обаче не било достатъчно. Пол бил толкова решен да си върне доверието на съпругата си, че напуснал работа. Той спрял мобилния си телефон и използвал телефона на съпругата си. Дали тези жертви си заслужавали усилията? Съпругата му Деби казва: „Минаха шест години и понякога се тревожа, че тя отново ще се опита да се свърже с Пол. Но аз му имам пълно доверие, че няма да се поддаде на изкушението.“

Ако си извършил прелюбодейство, може да е необходимо да направиш промени в личността си. Например може да си склонен да флиртуваш или създаваш подобно впечатление или пък изпитваш удоволствие да фантазираш за романтични отношения с други хора. Ако е така, ‘съблечи старата личност и нейните постъпки’. Изгради нови навици, които ще укрепят доверието на партньора ти в тебе. (Колосяни 3:9, 10) Дали ти е трудно да изразяваш привързаност поради начина, по който си израснал? Дори в началото да се чувстваш неудобно, бъди щедър в изразите на любов и привързаност към партньора си. Петър си спомня: „Калина често проявяваше нежност само с едно докосване и винаги ми казваше, че ме обича.“

За известно време ще е добре да бъдеш напълно откровен относно ежедневието си. Ми Йън, спомената по–рано, споделя: „Чул Су ми разказваше всичко, което беше станало през деня, дори най–незначителните подробности, в стремежа си да ми покаже, че не крие нищо.“

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Помислете какви действия ще ви помогнат да възстановите доверието помежду си. Запишете ги и ги приложете. Освен това в програмата си включете занимания, в които се радвате да участвате заедно.

4 Кога е моментът да продължиш напред?

Недей да прибързваш със заключението, че е време да започнеш да живееш така, сякаш всичко е по старому. В Притчи 21:5 се съдържа предупреждението: „Прибързаният се е устремил към оскъдица.“ Ще отнеме време, може би години, за да бъде възстановено доверието.

Ако ти си невинният партньор, дай си време да простиш напълно. Ми Йън си спомня: „Мислех, че е странно една жена да не може да прости изневярата на съпруга си. Не можех да разбера как е възможно да му е ядосана толкова дълго. Когато обаче моят съпруг извърши прелюбодейство, разбрах защо е трудно да простиш.“ Вероятно ще е нужно време, за да простиш и да си възвърнеш доверието.

В Еклисиаст 3:1–3 обаче се казва, че има „време за лекуване“. В началото може да ти се струва, че да се изолираш емоционално от партньора си е най–безболезнено. Но ако продължиш така твърде дълго, няма да можеш да възвърнеш доверието си в него. За да възстановите взаимоотношенията си, прости на партньора си и покажи това, като споделяш с него най–съкровените си мисли и чувства. Насърчи го той също да споделя своите радости и тревоги.

Недей да таиш неприязън. Полагай усилия да преодолееш огорчението. (Ефесяни 4:32) Ще ти е от голяма полза да размишляваш върху примера на Бога. Той бил много наранен, когато поклонниците му в древния Израил се отвърнали от него. Йехова Бог дори се сравнил с брачен партньор, жертва на изневяра. (Йеремия 3:8, 9; 9:2) Но той не ‘изпитвал гняв до безпределни времена’. (Йеремия 3:12) Когато народът се завърнал при него с искрено разкаяние, Йехова му простил.

 Накрая, когато и двамата сте удовлетворени от промените, които е трябвало да направите във взаимоотношенията си, ще се почувствате по–сигурни. Тогава, вместо постоянно да мислите как да запазите брака си, ще можете да се съсредоточавате върху други цели. И все пак ще е нужно от време на време да анализирате напредъка си. Не преставайте да полагате усилия. Разрешавайте малките трудности и се уверявайте във верността си един към друг. (Галатяни 6:9)

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Вместо да се опитвате да възстановите брака си както е бил преди, бъдете с нагласата, че изграждате нови, по–здрави взаимоотношения.

Можете да успеете

Ако понякога се чувствате несигурни, припомняйте си, че Бог е създателят на брачната уредба. (Матей 19:4–6) Затова с негова помощ можете да имате успешен брак. Всички двойки, споменати в тази статия, приложили мъдрите съвети на Библията и спасили брака си.

Вече са минали повече от 20 години от трудната ситуация, възникнала в отношенията на Петър и Калина. Петър описва пътя към възстановяването по следния начин: „След като започнахме да изучаваме Библията със Свидетелите на Йехова, постигнахме най–голямо подобрение. Помощта, която получихме, беше безценна. В резултат на това успяхме да преминем през онези трудни времена.“ Калина казва: „Чувствам се много благословена, че успяхме да издържим това изпитание. Тъй като изучавахме Библията заедно и положихме много усилия, сега имаме чудесен брак.“

^ абз. 3 Имената са променени.

^ абз. 5 За помощ при вземането на подобно решение виж броя на списание „Пробудете се!“ от 8 октомври 1999 г., стр. 5, и от 8 август 1995 г. (англ.), стр. 10, 11.

^ абз. 17 Ако за определено време известен контакт е неизбежен (например на работа), общуването трябва да бъде сведено до необходимия минимум. Общувай с човека в присъствието на други и с пълното знание на партньора си.

ПОМИСЛИ ВЪРХУ СЛЕДНОТО:

  • Защо реших да запазя брака си въпреки изневярата на партньора ми?

  • Какви положителни качества виждам в него сега?

  • По какви начини проявявах любов към партньора си, докато ходехме, и как мога отново да правя същото?