Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Учи децата си

Те били наречени „синове на гърма“

Те били наречени „синове на гърма“

МОЖЕ би по време на буря си чувал силен гръм. Ако е така, дали си бил изплашен?  * Интересно е, че Исус нарекъл двама от учениците си „синове на гърма“. Нека видим защо.

Тези двама ученици на Исус били Яков и Йоан. Те били братя и синове на Зеведей и жена му Саломия, която вероятно била сестра на майката на Исус, Мария. Така че Исус, Яков и Йоан може би били братовчеди, както и добри приятели, докато растели.

Яков и Йоан били рибари подобно на баща си. Те били сред първите, които Исус избрал за свои последователи. Когато той ги поканил да го последват, двамата веднага оставили рибарския си занаят и тръгнали с него. След време Исус избрал 12 от последователите си да бъдат негови апостоли. Яков и Йоан били едни от тях.

Няколко месеца, преди Исус да бъде убит, той и апостолите му вървели през планинската област Самария. Смрачавало се и всички били много изморени. Но самаряните не искали Исус и апостолите му да пренощуват в техния град. Знаеш ли защо? — Нека видим.

Исус и апостолите му били юдеи, а повечето юдеи се отнасяли лошо към самаряните. Разбира се, Исус не постъпвал така. Той се отнасял към тях мило и любезно. Яков и Йоан също би трябвало да правят  така. Но те се ядосали на самаряните, които не ги приели в града си, и попитали Исус: „Господарю, искаш ли да кажем да падне огън от небето и да ги унищожи?“ Какво според тебе отговорил Исус? — Той им казал, че искат нещо погрешно! Яков и Йоан трябвало да се научат да бъдат по–милостиви.

Друг голям проблем, който Яков и Йоан имали, било това, че искали да бъдат първи, или най–важни. Малко преди Исус да умре, те изпратили майка си да му каже: „Обещай, че тези двама мои синове ще седнат единият от дясната ти страна, а другият от лявата, в твоето царство.“ Когато останалите десетима апостоли чули какво са направили Яков и Йоан, много се ядосали. Ти щеше ли да се ядосаш? 

Най–вероятно, да. На никого не му харесва, когато другите искат да бъдат първи, или най–важни. По–късно Яков и Йоан разбрали колко погрешно и нелюбезно постъпвали и се променили. Те станали много любещи и милостиви апостоли. Какво научаваме от това? 

И ние подобно на Исус трябва да бъдем мили един към друг. Исус се отнасял любезно към всички хора, било то мъже, жени или деца. Ще запомниш ли неговия пример и ще го следваш ли? 

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.