Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Краят на природните бедствия е близо!

Краят на природните бедствия е близо!

КАК ще реагираш, ако някой ти каже „Скоро няма да има вече природни бедствия“? Може би ще отговориш: „Сигурно сънуваш! Бедствията са просто част от живота.“ Или ще си кажеш: „Той кого си мисли, че заблуждава?“

Дори да изглежда, че природните бедствия са неизменна част от живота, имаме основания да се надяваме, че нещата ще се променят. Промяната обаче няма да настъпи чрез човешки усилия. Хората не могат да разберат напълно как и защо се случват някои неща в природата, камо ли да ги овладеят или да ги променят. Царят на древния Израил, Соломон, известен с мъдростта и проницателността си, писал: „Човек не може да разбере онова, което се прави под слънцето. Колкото и да се мъчи да го проумее, човек не може да го разбере. Дори и да каже, че е достатъчно мъдър, за да го узнае, пак не може да го разбере.“ (Еклисиаст 8:17)

Ако хората нямат власт над природните бедствия, кой тогава има? В Библията се казва, че нашият Създател може да направи такива промени. Той е създал кръговратите в природата, като например кръговрата на водата. (Еклисиаст 1:7) За разлика от хората, Бог притежава неограничена сила. В подкрепа на това пророк Йеремия казал: „О, Върховни господарю Йехова! Ти създаде небесата и земята със своята голяма сила и могъща десница. Нищо не е невъзможно за тебе.“ (Йеремия 32:17) Тъй като Бог е създал земята и природните сили, логично е да знае какви промени да направи, така че хората да живеят на нея в мир и сигурност. (Псалм 37:11; 115:16)

Как обаче Бог ще направи нужните промени? Навярно си спомняш, че във втората статия от тази поредица се казва, че много от ужасните събития, които стават на земята днес, са част от знака, бележещ „завършека на тази система“. Исус казал: „Щом видите да става това, знайте, че Божието царство е близо.“ (Матей 24:3; Лука 21:31) Божието Царство, което ще управлява от небето, ще направи коренни промени на земята, като овладее дори природните сили. Макар че Йехова Бог притежава силата сам да направи това, той е решил да възложи тази  задача на своя Син. Говорейки за него, пророк Даниил казал: „Бяха [му] дадени властта, славата и царството, за да му служат всички народи, племена и езици.“ (Даниил 7:14)

Божият Син, Исус Христос, е получил необходимата власт, за да превърне земята в прекрасно място за живеене. Преди две хиляди години, когато бил на земята, Исус показал в малка степен способността си да контролира природните сили. При един случай, когато бил заедно с учениците си в една лодка в Галилейското езеро, ‘излязла много силна буря и вълните непрестанно заливали лодката, така че тя едва не потънала’. Учениците изпаднали в паника. Притеснени за живота си, те се обърнали за помощ към Исус. Какво направил той? Исус просто ‘смъмрил вятъра и казал на езерото: „Тихо! Спри!“ И вятърът утихнал, и настъпила голяма тишина’. Учениците му били възхитени и попитали: „Кой е този човек, че дори вятърът и езерото му се подчиняват?“ (Марко 4:37–41)

Днес Исус се намира в духовната област и е получил още по–голяма сила и власт. Като Цар на Божието Царство той има отговорността, а също притежава способността, да направи всички необходими промени, за да осигури на хората мирен и сигурен живот на земята.

Както обсъдихме вече, много от проблемите и бедствията са причинени от хората или са влошени от егоизма и алчността на някои личности. Какво ще стане с онези, които упорито вършат зло и не искат да се променят? Библията описва Исус като идващ „от небето със своите могъщи ангели в пламтящ огън“, носещ „възмездие върху онези, които не познават Бога и които не се подчиняват на добрата новина за нашия Господар Исус“. Той наистина ще унищожи „онези, които унищожават земята“. (2 Солунци 1:7, 8; Откровение 11:18)

След това „Царят на царете“, Исус Христос, ще упражни пълна власт над природните сили. (Откровение 19:16) Той ще се погрижи поданиците на Царството да не страдат при никакви бедствия. Исус ще използва силата си, за да регулира климата и смяната на сезоните, така че да действат в полза на хората. Накрая ще се изпълни обещанието, което Йехова Бог отдавна бил дал на своя народ: „Ще ви давам дъжд в подходящото време и земята ще ражда, а дърветата в полето ще дават плодовете си.“ (Левит 26:4) Хората ще строят къщи, без да се страхуват, че ще бъдат разрушени от някое бедствие: „Ще строят къщи и ще живеят в тях, ще садят лозя и ще ядат плода им.“ (Исаия 65:21)

Какво трябва да направиш?

Несъмнено и ти, подобно на много други, си привлечен от идеята да живееш в свят без опустошителни бедствия. Какво обаче трябва да направиш, за да бъдеш там? Тъй като „онези, които не познават Бога и които не се подчиняват на добрата новина“, няма да живеят в бъдещия свят без бедствия, става ясно, че човек трябва да учи за Бога и да подкрепя уредбата му за управление на земята. Бог иска да го опознаем и да се подчиняваме на Царството, което е издигнал чрез своя Син.

Това можем да направим най–добре, като изучаваме прилежно Библията. В нея се казва какво се изисква от хората, които искат да живеят в безопасните условия под управлението на Царството. Защо не помолиш Свидетелите на Йехова за помощ да разбереш какво учи Библията? Те с радост ще ти помогнат. Едно е сигурно, ако положиш усилия да опознаеш Бога и да се подчиниш на добрата новина, тогава думите от Притчи 1:33 ще се изпълнят в твоя случай: „Онзи, който ме слуша, ще живее в безопасност и спокойствие, без да се страхува от бедствие.“