Прескочи към материала

 Приближи се до Бога

Дали Йехова изпитва чувства?

Дали Йехова изпитва чувства?

АКО Бог наистина има чувства, тогава възниква въпросът дали нашето поведение влияе на чувствата му. Или с други думи, можем ли с делата си да зарадваме или да огорчим Бога? Някои философи в древността казвали, че това не е възможно. Те твърдели, че никой не може да повлияе на Бога и следователно Бог няма чувства. В Библията обаче се казва, че Бог изпитва нежни чувства към нас и силно се интересува от действията ни. Обърни внимание на думите в Псалм 78:40, 41.

В 78 псалм се говори за отношенията на Бога с древния Израил. След като освободил израилтяните от египетско робство, Йехова им предложил да встъпят в специални отношения с него. Той им обещал, че ако спазват заповедите му, ще станат негово „най–скъпоценно притежание“ и ще бъдат използвани по необикновен начин в изпълнението на намерението му. Израилтяните се съгласили да спазват заповедите на Бога и приели договора на Закона. Но дали удържали на думата си? (Изход 19:3–8)

Най–скъпоценното нещо, което можем да дадем на Йехова, е да живеем така, че да радваме сърцето му

В псалма се казва: „Колко пъти се бунтуваха срещу него в пустинята!“ (40 стих) В следващия стих се допълва: „Отново и отново подлагаха Бога на изпитание.“ (41 стих) Обърни внимание, че тук са описани повтарящи се прояви на бунтовничество. Тази нагласа се появила в самото начало, докато израилтяните вървели из пустинята, малко след като били освободени от Египет. Те започнали да недоволстват срещу Бога, като поставили под съмнение способността и готовността му да се грижи за тях. (Числа 14:1–4) В един справочник за преводачи на Библията се казва, че думите „бунтуваха се срещу него“ могат да бъдат „предадени като ‘закоравиха сърцата си срещу Бога’ или ‘казаха „не“ на Бога’“. Но тъй като е милостив, Йехова прощавал на служителите си, когато се разкайвали. Те обаче се връщали към предишното си поведение и отново се бунтували срещу Бога. (Псалм 78:10–19, 38)

Как се чувствал Йехова всеки път, когато неверните израилтяни се бунтували? В 40 стих се казва, че той бил огорчен. В друг превод на Библията четем, че те „му причинявали мъка“. А в един справочник се обяснява: „Тези думи означават, че поведението на евреите му причинявало болка, подобно на поведението на непослушно и бунтовно дете.“ Както непокорното дете може да причини голяма емоционална болка на родителите си, така и бунтовните израилтяни ‘причинили болка на Светия Бог на Израил’. (41 стих)

Какво научаваме от този псалм? Утешително е да знаем, че Йехова е силно привързан към служителите си и не се отказва лесно от тях. В същото време е отрезвяваща мисълта, че Йехова изпитва чувства и че нашето поведение му влияе. Нима това не те подтиква да вършиш онова, което е правилно?

Вместо да постъпваме погрешно и да причиняваме болка на Йехова, можем да решим да живеем праведно и да радваме сърцето му. И именно това той моли поклонниците си да правят, като казва: „Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми.“ (Притчи 27:11) Най–скъпоценното нещо, което можем да дадем на Йехова, е да живеем така, че да радваме сърцето му.

Предложение за четене на Библията през юли: