Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Учи децата си

Чувствал ли си се някога самотен и уплашен?

Чувствал ли си се някога самотен и уплашен?

В ДНЕШНО време много хора се чувстват самотни. Те си мислят, че никой не се интересува от тях. По–възрастните често изпитват такива чувства. Но много деца, дори някои, които служат на Бога, също се чувстват самотни и уплашени. Знаеш ли защо?  *

Може да има много причини за това. Нека разгледаме примера на един мъж, който живял много отдавна — близо хиляда години преди да бъде роден Исус. Той се казвал Илия. По негово време хората от народа на Израил престанали да служат на истинския Бог, Йехова. Повечето от тях започнали да се покланят на фалшивия бог Ваал. Илия казал: „Само аз останах.“ Но мислиш ли, че Илия наистина бил единственият, който продължавал да служи на Йехова? 

Илия не знаел, че имало и други в Израил, които продължавали да се покланят на истинския Бог. Но те се били скрили, защото се страхували. Знаеш ли от какво? 

Ахав, царят на Израил, не служел на Йехова, а се покланял на Ваал, фалшивият бог на неговата зла съпруга Йезавел. Ахав и Йезавел се опитвали да открият онези, които служели на Йехова, и да ги убият, особено Илия. Затова Илия избягал. Той вървял 483 километра през пустинята, докато стигнал до Хорив, място, което е познато в Библията и като Синай. Там стотици години преди времето на Илия Йехова бил дал на  своя народ Десетте заповеди и останалата част от Закона. На това място Илия се скрил в една пещера, където бил съвсем сам. Мислиш ли, че Илия трябвало да се страхува? 

От Библията разбираме, че по–рано Йехова използвал Илия да извърши велики чудеса. Веднъж Йехова отговорил на молитвата на Илия, като изпратил огън от небето, който погълнал неговата жертва. По този начин Йехова показал, че той, а не Ваал е истинският Бог. Сега, когато Илия бил в пещерата, Йехова започнал да му говори.

„Какво правиш тук, Илия?“ — попитал Йехова. Илия отговорил: ‘Само аз останах от твоите служители.’ След това Йехова любещо поправил Илия с думите: ‘Има още седем хиляди души в Израил, които ми служат.’ Йехова казал на Илия да се върне обратно и му обяснил, че има още работа за него.

Какво според тебе научаваме от случилото се с Илия? — Дори и служителите на Йехова може понякога да се страхуват. Затова всеки от нас — млад или стар, трябва да помни, че може да моли Йехова за помощ. Библията ни уверява: „Йехова е близо до всички, които го призовават.“

Можем да извлечем и друга поука: По целия свят имаме братя и сестри, които обичат Йехова и нас. В Библията се казва: „Същите страдания връхлитат цялото ви братство по света.“ Не се ли радваш, че никога не сме напълно сами? 

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.