Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Исус — защо е умрял

Исус — защо е умрял

„Човешкият син ... дойде ... да даде живота си като откуп в замяна на мнозина.“ (МАРКО 10:45)

ИСУС знаел какво му предстояло. Той съзнавал, че нямало да се радва на спокоен и дълъг живот. Той бил наясно, че на около 30–годишна възраст животът му щял да бъде прекъснат по мъчителен начин, и бил готов да се изправи лице в лице със смъртта.

Библията придава голямо значение на смъртта на Исус. В един справочник се казва, че смъртта на Исус се споменава директно на 175 места в Християнските гръцки писания, или Новият завет. Но защо Исус трябвало да страда и да умре? Важно е да знаем отговора на този въпрос, защото смъртта на Исус може да окаже дълбоко въздействие върху живота ни.

Исус знаел какво го очаква.

През последната година от живота си Исус няколко пъти предупредил учениците си, че щял да страда и да умре. Когато вървял към Йерусалим заедно с дванайсетте апостоли, за да чества последната си Пасха, той им казал: „Човешкият син * ще бъде предаден на главните свещеници и книжниците. Те ще го осъдят на смърт и ще го предадат на хората от народите, и те ще му се подиграват и ще го заплюват, ще го бичуват и ще го убият.“ (Марко 10:33, 34) Откъде Исус бил толкова сигурен какво щяло да му се случи?

Исус бил запознат с многобройните пророчества в Еврейските писания, които говорели за края на живота му. (Лука 18:31–33) Разгледай някои от тези пророчества и библейските откъси, които показват как те били изпълнени.

Месията щял да бъде...

Исус изпълнил не само тези, но и много други библейски пророчества. Той едва ли би могъл да нагласи предварително всички събития. Точното изпълнение на тези пророчества в лицето на Исус доказва, че той наистина бил изпратен от Бога. *

Но защо било необходимо Исус да страда и да умре?

Исус умрял, за да даде отговор на важни въпроси.

Исус знаел за повдигнатите в Едемската градина спорни въпроси, които засягали всички разумни творения във Вселената. Подтикнати от едно духовно създание, Адам и Ева се разбунтували срещу Бога. Тази тяхна постъпка поставила под въпрос това дали Бог управлява правилно своето творение. Също така тя повдигнала въпроса дали всеки човек ще остане верен на Бога при изпитание. (Битие 3:1–6; Йов 2:1–5)

 Исус дал убедителен отговор и на двата въпроса — относно начина, по който управлява Йехова, и относно неопетнеността на хората. Чрез своето съвършено послушание „чак до смърт ... на мъченически стълб“ Исус подкрепил Божието управление. (Филипяни 2:8) Също така той показал, че един съвършен човек може да остане неопетнен спрямо Йехова дори при най–сурови изпитания.

Исус умрял, за да даде откуп за човечеството.

Пророк Исаия предсказал, че чрез своите страдания и смърт обещаният Месия щял да изкупи греховете на хората. (Исаия 53:5, 10) Исус ясно разбирал това и охотно дал „живота си като откуп в замяна на мнозина“. (Матей 20:28) Благодарение на неговата жертвена смърт несъвършените хора могат да се радват на добри взаимоотношения с Йехова и да бъдат избавени от греха и смъртта. Също така можем да получим онова, което Адам и Ева изгубили — възможността да живеем вечно в съвършени условия на земята. * (Откровение 21:3, 4)

Какво можеш да направиш.

В тази поредица от статии разгледахме какво казва Библията за Исус — откъде е дошъл, как е живял и защо е умрял. Тези истини могат не само да ти помогнат да имаш правилна представа за Исус. Ако постъпваш според тях, ще се радваш на големи благословии — по–добър живот днес и вечен живот в бъдеще. Библията ясно казва какво трябва да направиш, за да получиш тези благословии.

  • Научи повече за Исус и за ролята му в Божието намерение. (ЙОАН 17:3)

  • Проявявай вяра в Исус и показвай с начина си на живот, че го приемаш за свой Спасител. (ЙОАН 3:36; ДЕЯНИЯ 5:31)

Свидетелите на Йехова ще се радват да ти помогнат да задълбочиш познанието си за Исус Христос — ‘единородният Син’ на Бога, чрез когото можем да получим дара на ‘вечния живот’. (Йоан 3:16)

^ абз. 5 Исус често наричал себе си „Човешкият син“. (Матей 8:20) Този израз показва не само, че той бил човек, но и че бил ‘човешкият син’, за когото се говори в библейското пророчество. (Даниил 7:13, 14)

^ абз. 13 За повече информация относно пророчествата, които Исус изпълнил, виж приложението „Исус Христос — обещаният Месия“ в книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.

^ абз. 17 За повече информация относно изкупителната стойност на Исусовата смърт виж 5 глава „Откупът — най–големият дар от Бога“ в книгата „Какво в действителност учи Библията?“.