Прескочи към материала

 Какво научаваме от Библията

Кой е Исус Христос?

Кой е Исус Христос?

В тази статия се разглеждат въпроси, които може би си си задавал, и се посочва къде в своята Библия можеш да намериш техните отговори. Свидетелите на Йехова ще се радват да обсъдят тези отговори с тебе.

1. Кой е Исус Христос?

За разлика от хората, Исус живял в небето като духовна личност, преди да бъде роден на земята. (Йоан 8:23) Той бил първото творение на Бога и участвал в създаването на всичко останало. Единствено той е създаден пряко от Йехова и затова е наречен „единородният“ син на Бога. Исус служел като Божи говорител, затова е наречен още „Словото“. (Йоан 1:1–3, 14; прочети Притчи 8:22, 23, 30; Колосяни 1:15, 16.)

2. Защо Исус дошъл на земята?

Бог изпратил своя Син на земята, като прехвърлил живота му от небето в утробата на една юдейска девица на име Мария. Затова можем да кажем, че Исус нямал човешки баща. (Лука 1:30–35) Исус дошъл на земята (1) да учи хората на истината за Бога, (2) да ни даде пример как да вършим Божията воля и (3) да жертва съвършения си живот като „откуп“. (Прочети Матей 20:28; Йоан 18:37.)

3. Защо се нуждаем от откуп?

Откуп е цената, която се плаща, за да бъде някой освободен от плен. Първоначално Бог нямал намерение хората да остаряват и да умират. Откъде знаем това? Бог казал на първия човек Адам, че ако извърши онова, което Библията нарича грях, ще умре. Ако Адам не беше съгрешил, никога нямаше да умре. Въпреки че Адам продължил да живее столетия наред, той започнал да умира от деня, в който не се подчинил на Бога. (Битие 2:16, 17; 5:5) Адам предал на всичките си потомци греха и наказанието за него — смъртта. По този начин чрез Адам смъртта влязла в човешкия род. Именно затова се нуждаем от откупа. (Прочети Римляни 5:12; 6:23.)

 4. Защо Исус умрял?

Кой би могъл да плати откупа, така че да бъдем освободени от смъртта? Когато човек умира, понася наказание за своите грехове. Никой несъвършен човек не може да откупи греховете на другите. (Прочети Псалм 49:7–9.)

Тъй като Исус не наследил несъвършенството от човешки баща, той умрял не заради своите грехове, а заради греховете на другите. В израз на голямата си любов към хората Бог изпратил своя Син да умре за нас. Исус също проявил любов към нас, като се подчинил на Баща си и дал живота си, за да изкупи нашите грехове. (Прочети Йоан 3:16; Римляни 5:18, 19.)

5. Какво прави Исус сега?

Исус лекувал болните, възкресявал мъртвите и помагал на нуждаещите се. По този начин той показал какво ще направи в бъдеще за послушното човечество. (Лука 18:35–42; Йоан 5:28, 29) Малко след като Исус умрял, Бог го възкресил за живот в небето като духовна личност. (1 Петър 3:18) Исус чакал отдясно на Бога, докато Бог му дал властта да управлява като Цар. (Евреи 10:12, 13) Сега Исус царува в небето, а неговите последователи на земята известяват тази добра новина по целия свят. (Прочети Даниил 7:13, 14; Матей 24:14.)

Скоро Исус ще използва силата си, за да премахне страданията и онези, които ги причиняват. Милиони хора, които вярват в Исус и му се подчиняват, ще могат да живеят в рай на земята. (Прочети Псалм 37:9–11.)

Милиони хора, които вярват в Исус и му се подчиняват, ще могат да живеят в рай на земята