Прескочи към материала

 Учи децата си

Тайна, която можеш да кажеш на другите

Тайна, която можеш да кажеш на другите

ИСКАШ ли да научиш една тайна? — * В Библията тя е наречена ‘свещената тайна, която била пазена в мълчание дълго време’. (Римляни 16:25) Първоначално само Бог знаел „свещената тайна“. Но нека видим как той се погрижил тя да бъде разкрита на много хора.

Знаеш ли какво означава думата „свещен“? — Тази дума означава „свят, чист или много специален“. Следователно тайната е наречена „свещена“, защото е от Бога, който е свят. Според тебе кой искал да разбере тази специална тайна? — Това били ангелите. В Библията се казва: „В същите тези неща и ангелите искат да надникнат.“ Да, те искали да узнаят тази свята тайна. (1 Петър 1:12)

Когато Исус дошъл на земята, той говорел за свещената тайна и обяснявал каква била тя. Той казал на своите ученици: „На вас е дадено да разберете свещената тайна на Божието царство.“ (Марко 4:11) Забеляза ли за какво е свещената тайна? — Тя е за Божието Царство, за което Исус ни учел да се молим. (Матей 6:9, 10)

Нека сега разгледаме защо Божието Царство било тайна „дълго време“. След като Адам и Ева нарушили Божия закон и били изгонени от Едемската градина, Божиите служители разбрали, че Бог все пак ще изпълни намерението си цялата земя да стане рай. (Битие 1:26–28; 2:8, 9; Исаия 45:18) Те писали за щастието, на което хората ще се радват под управлението на Божието Царство. Но много от подробностите за това Царство останали тайна, докато Исус не дошъл на земята и започнал да ги разкрива. (Псалм 37:11, 29; Исаия 11:6–9; 25:8; 33:24; 65:21–24)

Сега да поговорим за Владетеля на Божието Царство. Знаеш ли кого е избрал Бог да заеме тази позиция? — Той е избрал своя Син, ‘Князът на мира’, Исус Христос. Библията ни казва: „Княжеската власт ще бъде на раменете му.“ (Исаия 9:6, 7) Всеки един от нас трябва да получи „познание за Божията свещена тайна, която е Христос“. (Колосяни 2:2) Важно е да знаем, че Бог взел живота на първия ангел (духовен Син), когото създал, и го сложил в утробата на Мария. Именно този Божи син, който преди бил могъщ ангел, бил изпратен на земята да пожертва живота си, така че ние да получим вечен живот. (Матей 20:28; Йоан 3:16; 17:3)

Но има още нещо, което трябва да знаем за свещената тайна, освен че Бог е избрал Исус да бъде Владетелят на  Царството. Важна подробност е, че и други хора, както мъже, така и жени, ще бъдат с възкресения Исус в небето. Там те ще управляват заедно с него! (Ефесяни 1:8–12)

Нека да научим имената на някои от тези хора. Исус казал на верните си апостоли, че отива в небето, за да приготви място за тях. (Йоан 14:2, 3) Ако прочетеш посочените стихове, ще разбереш имената на някои мъже и жени, които ще управляват с Исус в Царството на неговия Баща. (Матей 10:2–4; Марко 15:39–41; Йоан 19:25)

Дълго време не бил известен точният брой на онези, които ще бъдат заедно с Исус в небето. Но днес ние знаем колко са те. А ти знаеш ли това? — Библията казва, че те са 144 000. Този брой също е важна подробност от свещената тайна. (Откровение 14:1, 4)

Ще се съгласиш ли, че „свещената тайна на Божието царство“ е най–хубавата тайна, която някой може да научи? — Ако е така, защо не се опиташ да разбереш всичко за нея, за да можеш да я обясняваш на колкото се може повече хора?

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.