Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

 Знаеш ли...

Какви били мъжете, които посетили малкия Исус?

Според разказа за раждането на Исус в Евангелието според Матей мъже от „източните земи“, които били видели звездата на един нов цар, дошли при малкия Исус и му принесли дарове. В гръцкия текст на това евангелие тези посетители са наречени „ма̀ги“. (Матей 2:1) Какво знаем за тях?

Най–ранният надежден източник на информация по този въпрос е гръцкият историк Херодот, живял през V век пр.н.е. Той писал, че „ма̀ги“ били членове на персийски свещенически клас, който се занимавал с астрология, тълкуване на сънища и изричане на заклинания. По времето на Херодот основната религия в Персия била зороастризмът. Следователно, когато говорел за „ма̀ги“, Херодот най–вероятно имал предвид жреците на зороастризма. В „Международна стандартна библейска енциклопедия“ се обяснява, че в елинистичния свят думата „ма̀ги“ се отнасяла за хора, които притежавали свръхестествено познание и способности и понякога правили магии.

Много от ранните „християнски“ писатели, като Юстин Мъченик, Ориген и Тертулиан, описват мъжете, дошли при Исус, като астролози. Например в своята книга „За идолопоклонството“ Тертулиан писал: „Знаем, че магьосничеството и астрологията били тясно свързани. Тълкувателите на звездите били първите, ... които принесли ‘дарове’ [на Исус].“ В съгласие с това разбиране много преводи на Библията предават думата „ма̀ги“ с „астролози“.

Защо Матей приписал думи от книгата на Захария на пророк Йеремия?

Откъсът, за който става въпрос, се намира в Матей 27:9, 10, където писателят на евангелието говори за парите, дадени на Юда Искариот за това, че предал Исус. Там четем: „Тогава се изпълниха думите, казани чрез пророк Йеремия: ‘И те взеха трийсетте сребърника, цената, на която беше оценен ..., и с тях платиха за нивата на грънчаря.’“ Но всъщност пророчеството за трийсетте сребърника било записано от Захария, а не от Йеремия. (Захария 11:12, 13)

Изглежда, че понякога в началото на сбирката от книги, известна като „Пророците“, била поставяна книгата на Йеремия, а не книгата на Исаия. (Матей 22:40) Следователно, когато споменал „Йеремия“, Матей имал предвид цяла част от Писанието, която носела името на първата си книга. Тази част включвала и книгата на Захария.

По подобен начин Исус нарекъл „Псалми“ няколко библейски книги, известни още като „Писанията“. Следователно, когато казал, че всички неща, записани за него „в Моисеевия закон, в Пророците и в Псалмите“, трябвало да се изпълнят, Исус имал предвид пророчествата, съдържащи се в целите Еврейски писания. (Лука 24:44)