Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Удовлетворявай духовните си нужди

Удовлетворявай духовните си нужди

 5 ключ

Удовлетворявай духовните си нужди

КАКВО УЧИ БИБЛИЯТА? „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди.“ (Матей 5:3)

ЗАЩО ТОВА Е ТРУДНО? Съществуват хиляди различни религии и много от тях си противоречат относно това по какъв начин да удовлетворим духовните си нужди. Но как можеш да разбереш коя религия учи хората на истината и има Божието одобрение? Някои известни личности твърдят, че вярата в Бога и предаността към него са нелогични, дори навреждащи. Списание „Маклейнс“ обобщава възгледа на един известен атеист по следния начин: „Християнското вярване, че съществува нещо отвъд науката и отвъд нашите сетива, ... до известна степен обезсмисля живота, който имаме, и поражда в нас склонност към насилие.“

КАКВО МОЖЕШ ДА НАПРАВИШ? Изследвай доказателствата за това, че Бог съществува. (Римляни 1:20; Евреи 3:4) Не позволявай на никого да те спре да търсиш отговорите на важни въпроси, като например: Защо сме тук? Има ли живот след смъртта? Защо има толкова много страдания? Какво изисква Бог от нас? Намирането на удовлетворяващи отговори на тези въпроси е изключително важно, за да изпитваш задоволство от живота.

Но не бива сляпо да вярваш на онова, което ти казват другите. Божието Слово те насърчава да използваш своите „мисловни способности“, за да докажеш на себе си какво е приемливо за Бога. (Римляни 12:1, 2) Със сигурност усилията ти ще бъдат възнаградени. Ако отделяш време да изучаваш Библията и се стремиш да прилагаш нейните практични съвети, ще си спестиш много проблеми, ще имаш по–малко тревоги и ще изпитваш по–голяма радост от живота. Това не е празно обещание. Милиони хора от всякакъв произход са извлекли полза, като са научили истината за Бога и неговото намерение. Прочети разказите на няколко от тях на 18 до 21 страница в това списание.

Като виждаш ползата от прилагането на мъдрите библейски съвети, ще развиеш по–близки взаимоотношения с Бога. Защо не приемеш предложението да изучаваш Библията със Свидетелите на Йехова? Ако направиш това, със сигурност ще се съгласиш с апостол Павел, който писал: „Предаността към Бога е средство за голяма печалба, когато човек се задоволява с онова, което има.“ (1 Тимотей 6:6)

[Снимка на страница 8]

Докажи на себе си какво е приемливо за Бога