Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

6 въпрос: Помага ли ни молитвата?

6 въпрос: Помага ли ни молитвата?

МОЖЕ ли молитвата да ни донесе полза? Записаните в Библията примери на верни служители на Бога показват, че това е така. (Лука 22:40; Яков 5:13) Всъщност молитвата може да ни помогне в духовно, емоционално и дори физическо отношение. По какъв начин?

Представи си, че имаш дете и че то получава някакъв подарък. Дали ще му кажеш, че е достатъчно само да изпитва благодарност? Или ще му обясниш, че е важно да изразява благодарността си? Когато изразяваме чувствата си с думи, ние ги осъзнаваме по–добре и ги засилваме. Нима това не е така и когато говорим с Бога в молитва? Разбира се! Нека разгледаме някои примери.

Молитви на благодарност. Когато благодарим на нашия Баща за хубавите неща в живота ни, ние се съсредоточаваме върху благословиите, които получаваме от него. В резултат може да сме по–признателни, по–щастливи и по–положителни. (Филипяни 4:6)

Пример: Исус благодарил на своя Баща за това, че го чул и отговорил на молитвите му. (Йоан 11:41)

Молитви за прошка. Когато се молим за Божията прошка, ние засилваме действието на съвестта си, показваме колко много съжаляваме за постъпката си и осъзнаваме сериозността на греха. Освен това се освобождаваме от смазващото чувство за вина.

Пример: Давид изразил в молитва своето разкаяние и терзанията си поради своя грях. (Псалм 51)

Молитви за ръководство и мъдрост. Като молим Йехова за ръководство и мъдрост, за да вземаме правилни решения, се учим на смирение. Това от своя страна ни помага да помним ограниченията си и да разчитаме още повече на нашия небесен Баща. (Притчи 3:5, 6)

Пример: Соломон смирено се молел на Бога за ръководство и мъдрост, за да може да управлява над Израил. (3 Царе 3:5–12)

Молитви във време на беда. Ако изливаме сърцето си пред Бога, когато сме силно обезпокоени, ще се чувстваме по–спокойни и ще разчитаме на Йехова, а не на себе си. (Псалм 62:8)

Пример: Цар Аса се молел на Бога, когато бил изправен срещу силен враг. (2 Летописи 14:11)

Молитви за онези, които са в нужда. Такива молитви ни помагат да избягваме егоистичната нагласа и да проявяваме в по–голяма степен съчувствие и състрадание.

Пример: Исус се молел за своите последователи. (Йоан 17:9–17)

Молитви на възхвала. Когато възхваляваме Йехова за неговите чудесни дела и качества, нашето уважение и признателност към него растат. Освен това такива молитви ни помагат да се приближим до нашия Бог и Баща.

Пример: Давид от цяло сърце възхвалявал Йехова за неговите творения. (Псалм 8)

Друга благословия, която получаваме, като се молим, е „мирът от Бога, който превъзхожда всяка мисъл“. (Филипяни 4:7) Наистина душевният мир е безценна благословия в днешния изпълнен с трудности и тревоги свят. Освен това молитвата ни помага и във физическо отношение. (Притчи 14:30) Но дали ползата, която извличаме, се дължи само на нашите усилия, или на нещо по–важно?

Молитвата ни носи голяма полза във физическо, емоционално и най–вече в духовно отношение