Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

4 въпрос: За какво да се молим?

4 въпрос: За какво да се молим?

СПОРЕД мнозина това е най–повтаряната молитва на християните. Независимо дали е така, или не, Исусовата молитва образец — наричана още „Молитвата на Господаря“ или „Отче наш“ — е често погрешно разбирана. Милиони хора я повтарят наизуст дори по няколко пъти на ден. Но Исус нямал предвид последователите му да правят това. Откъде сме сигурни?

Малко преди да даде молитвата образец, Исус казал: „Когато се молиш, не повтаряй непрекъснато едно и също.“ (Матей 6:7) Нима Исус би си противоречал, налагайки повтарянето на заучени фрази? Разбира се, че не! Той по–скоро искал да ни научи за какво да се молим и кои са по–важните неща, които трябва да помним, когато се молим. Нека разгледаме по–подробно думите му в Матей 6:9–13.

„Татко наш, който си на небесата, нека се свети твоето име.“

Най–напред Исус напомнил на последователите си, че всички молитви трябва да бъдат отправяни към неговия Баща, Йехова Бог. Но знаеш ли защо Божието име е толкова важно и защо трябва да бъде осветено?

В началото на човешката история святото име на Бога било опетнено. Божият противник Сатана твърдял, че Йехова е лъжец и че няма право да управлява своето творение. (Битие 3:1–6) Мнозина застават на страната на Сатана, като учат, че Бог е студен, жесток и отмъстителен, или като напълно отхвърлят неговото съществуване. Други директно атакуват Божието име, Йехова, като го премахват от преводите на Библията и забраняват използването му.

Библията показва, че Бог ще поправи тази несправедливост. (Езекиил 39:7) Освен това той ще удовлетвори нуждите на хората и ще реши всички техни проблеми. По какъв начин? Отговора намираме в думите, които Исус казал след това в молитвата образец.

„Нека дойде твоето царство.“

Днес сред религиозните учители съществува голямо объркване по отношение на Божието Царство. Но както знаели слушателите на Исус, Божиите пророци отдавна били предсказали, че Месията, или избраният от Бога Спасител, ще бъде начело на  едно Царство, което ще промени света. (Исаия 9:6, 7; Даниил 2:44) То ще освети Божието име, като разобличи лъжите на Сатана и след това премахне Сатана и неговите дела. Божието Царство ще сложи край на войните, болестите, глада и дори на смъртта. (Псалм 46:9; 72:12–16; Исаия 25:8; 33:24) Като се молиш да дойде Божието Царство, ти се молиш всички тези обещания да се изпълнят.

„Нека бъде твоята воля както на небето, така и на земята.“

Тези думи на Исус показват, че Божията воля със сигурност ще бъде изпълнена на земята, както е изпълнена на небето, където обитава Бог. Нищо не могло да попречи Божията воля да бъде осъществена в небето. Там Божият син воювал срещу Сатана и демоните му и ги изхвърлил на земята. (Откровение 12:9–12) Тази трета част от молитвата образец, подобно на първите две, ни помага да помним, че е важна не нашата воля, а Божията. Осъществяването на Божията воля винаги е за доброто на цялото творение. Затова дори съвършеният човек Исус казал на Баща си: „Нека бъде не моята воля, а твоята.“ (Лука 22:42)

„Дай ни днес хляба за този ден.“

Исус показал, че можем да се молим и за своите нужди. Няма нищо лошо в това да се молим на Бога за ежедневните неща. По този начин си припомняме, че Йехова е този, който „дава на всички хора живот и дихание, и всичко“. (Деяния 17:25) Библията разкрива, че той е любещ Баща, който се радва да дава на своите деца онова, от което се нуждаят. Но подобно на един добър родител той няма да изпълни желанията на децата си, ако това би им навредило.

„Прости ни дълговете.“

Дали наистина имаме дълг спрямо Бога? Нуждаем ли се от неговата прошка? Мнозина днес нямат ясна представа за греха и не осъзнават, че вършенето на грях е нещо сериозно. Но Библията учи, че грехът е в основата на най–големите ни проблеми, защото той е главната причина за смъртта. Тъй като сме грешни още от раждането си, всички ние често грешим, и единствената ни надежда за вечно бъдеще се основава на Божията прошка. (Римляни 3:23; 5:12; 6:23) Само колко насърчителни са думите на Библията „Йехова, ти си добър и готов да прощаваш“! (Псалм 86:5)

„Избави ни от Злия.“

Осъзнаваш ли колко отчаяно се нуждаем от Божията защита? Много хора не вярват, че Злият, или Сатана, съществува. Но Исус учел, че той е реална личност, и дори го нарекъл „владетеля на този свят“. (Йоан 12:31; 16:11) Сатана е покварил света, който е под неговата власт, и иска да поквари и тебе и да ти попречи да развиеш близки взаимоотношения със своя Баща, Йехова. (1 Петър 5:8) Но Йехова е много по–силен от Сатана и е готов да защити хората, които Го обичат.

С този кратък преглед на главните мисли от молитвата образец обсъдихме само някои от нещата, за които можем да се молим. Припомни си, че в 1 Йоан 5:14 се казва следното за Бога: „Каквото и да поискаме според волята му, той ни слуша.“ Затова не мисли, че твоите тревоги са твърде незначителни, за да се молиш на Бога за тях. (1 Петър 5:7)

Но дали е от значение къде и кога се молим на Бога?