СТРАЖЕВА КУЛА октомври 2010 г.

ТЕМА НА БРОЯ

1 въпрос: Защо да се молим?

Малко Библейски теми събуждат такъв голям интерес и любопитство. Но наистина ли е нужно да се молим?

ТЕМА НА БРОЯ

2 въпрос: На кого да се молим?

Дали всички молитви отиват на едно и също място? Библията учи, че много молитви не са насочвани към когото трябва.

ТЕМА НА БРОЯ

3 въпрос: Как да се молим?

Библията ни насърчава да се съсредоточаваме върху по–важната страна на въпроса „как да се молим?“.

ТЕМА НА БРОЯ

4 въпрос: За какво да се молим?

В молитвата образец, наричана „Молитвата на Господаря“, Исус ни е казал кои са по–важните неща, които трябва да помним, когато се молим.

ТЕМА НА БРОЯ

5 въпрос: Къде и кога да се молим?

Разбери дали Библията поставя някакви ограничения относно това къде и кога да се молим на Бога?

ТЕМА НА БРОЯ

6 въпрос: Помага ли ни молитвата?

От молитвите имаме голяма полза — във физическо, в емоционално и преди всичко — духовно отношение.

ТЕМА НА БРОЯ

7 въпрос: Дали Бог чува молитвите ни и отговаря на тях?

Библията показва, че Йехова слуша молитвите на хората. Дали ще чуе и нашата молитва, зависи много от нас самите.