Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

 Знаеш ли...

Дали Исус имал роднинска връзка с някои от дванайсетте апостоли?

В Библията не се дава точен отговор на този въпрос. Но според други източници някои от дванайсетте апостоли били роднини на Исус.

Писателите на евангелията посочват имената на жените, които стоели край мъченическия стълб, докато Исус умирал. От Йоан 19:25 разбираме кои били четири от тези жени — „майка му [Мария] и нейната сестра, а също Мария, жената на Клеопа, и Мария Магдалина“. Ако сравним този стих с описанията, които Матей и Марко дават на същата сцена, можем да стигнем до заключението, че сестрата на майката на Исус се казвала Саломия. Тя от своя страна изглежда била майка на Заведеевите синове. (Матей 27:55, 56; Марко 15:40) Следователно нейните синове, Яков и Йоан, споменати по име в други стихове в Библията, трябва да са били първи братовчеди на Исус. Тези двама братя, които били рибари, били поканени от Исус да станат негови ученици. (Матей 4:21, 22)

В източници извън Библията се твърди, че Клеопа, или Алфей, съпругът на една от жените, споменати в Йоан 19:25, бил брат на Йосиф, приемният баща на Исус. Ако това твърдение се основава на факти, тогава Яков, Алфеевият син, друг от дванайсетте апостоли, също бил братовчед на Исус. (Матей 10:3)

Каква роднинска връзка имало между Исус и Йоан Кръстител?

За да отговорим на този въпрос, трябва да разберем каква роднинска връзка имали майката на Йоан Кръстител, Елисавета, и майката на Исус, Мария. Съществуват различни предположения по този въпрос. Например някои вярват, че Елисавета била братовчедка на Мария, а други — че Елисавета била нейна леля.

Според Лука 1:36 ангелът казал на Мария: „Ето, твоята роднина Елисавета също зачена син в напредналата си възраст.“ Гръцката дума, предадена в този стих като „роднина“, има богато значение. В „Тълковен речник на Библията“ се обяснява: „Тази дума е с толкова широко значение, че не ни помага да определим точната роднинска връзка между тях.“ Освен това в „Католическа енциклопедия“ се казва: „Цялата информация, която имаме за ... родителите на Мария ..., идва от апокрифната литература.“

Следователно тъй като не знаем точната връзка между Елисавета и Мария, не можем да определим със сигурност роднинската връзка между Исус и Йоан, но няма съмнение, че двамата били най–малкото далечни роднини.