Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Бог не проявява пристрастие

Бог не проявява пристрастие

 За младите читатели

Бог не проявява пристрастие

Напътствия: Направи това упражнение в спокойна атмосфера. Докато четеш библейските стихове, си представяй, че участваш в описаното събитие. Представи си обстановката. Чуй гласовете и звуците. Стреми се да усетиш какви чувства изпитват героите. Позволи на случилото се да оживее пред тебе.

Главни герои: Корнилий и Петър

Обобщение: Подражавайки на Йехова, който не проявява пристрастие, Петър проповядва на езичника Корнилий.

1 АНАЛИЗИРАЙ СИТУАЦИЯТА. (ПРОЧЕТИ ДЕЯНИЯ 10:1–35, 44–48.)

Как според тебе изглеждал Корнилий?

․․․․․

Какви чувства вероятно изпитвал Корнилий, докато разговарял с ангела, както личи от 3 до 6 стих?

․․․․․

Какво може да е казал Корнилий на слугите си според 7 и 8 стих?

․․․․․

2 ИЗСЛЕДВАЙ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

Защо видението, което получил Петър, му оказало толкова силно въздействие, както личи от 10 до 16 стих? (За подсещане: Спомни си, че Петър бил юдей, както разбираме от 14 стих.)

․․․․․

Какво качество явно притежавал Корнилий според 25 стих? Защо това качество се среща рядко у хората, заемащи подобна позиция? (За подсещане: Виж 1 стих.)

․․․․․

 Като използваш и друга информация, с която разполагаш, научи от колко души бил съставен Италийският отряд, който бил под командването на Корнилий.

․․․․․

Защо това, че Корнилий приел християнството, било толкова забележително?

3 ПРИЛОЖИ НАУЧЕНОТО. ЗАПИШИ КАКВО НАУЧИ ОТНОСНО...

Използването на примери по въздействащ начин.

․․․․․

Това, че Бог не проявява пристрастие.

․․․․․

Как можеш да покажеш, че не проявяваш пристрастие?

․․․․․

4 КАКВО ОТ ТОВА ПОВЕСТВОВАНИЕ ИМА НАЙ–ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЕБЕ, И ЗАЩО?

․․․․․

АКО НЯМАШ БИБЛИЯ, СЕ ОБЪРНИ КЪМ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА. ВИЖ СЪЩО www.watchtower.org