Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Как да постигнеш семейно щастие

Как да преминеш успешно първата година от брака си

Как да преминеш успешно първата година от брака си

Той: „Бях много изненадан, когато осъзнах, че двамата със съпругата ми сме много различни. Например аз обичам да ставам рано, а тя предпочита да спи до по–късно. Освен това изобщо не мога да разбера защо настроението ѝ непрекъснато се променя. И още нещо, когато готвя, тя постоянно ми прави забележки, особено когато бърша ръцете си с кърпата за чинии.“

Тя: „Съпругът ми не е много разговорлив. Но аз съм съвсем различна. В моето семейство всички говорят много, особено по време на обяд или вечеря. Освен това, когато готви, с една и съща кърпа подсушава чиниите и си бърше ръцете. Това страшно ме дразни! Защо е толкова трудно да разбереш мъжете? Как хората успяват да имат щастлив брак?“

АКО си женен отскоро, дали изпитваш подобни трудности? Дали ти се струва, че виждаш в партньора си недостатъци и слабости, които той не е имал, когато сте ходели заедно? Как можеш да намалиш напрежението от ежедневните проблеми, с които се сблъскват женените хора? (1 Коринтяни 7:28)

Първо, недей да смяташ, че само защото сте се оженили, сте станали специалисти по семейния живот. Вярно е, че докато сте били неженени, може да сте придобили някои полезни умения и да сте ги подобрили, когато сте ходили заедно. Но бракът ще постави на изпитание тези умения по нов начин и вероятно ще се наложи да развиете нови. Дали ще правите грешки? Да, разбира се! Можете ли да придобиете уменията, от които се нуждаете? Със сигурност!

Най–добрият начин да подобриш някакво умение е да се допиташ до специалист в дадената област и след това да приложиш съветите, които той ти даде. Най–големият специалист в областта на брака е Йехова Бог. Та нали той ни е създал с желанието да имаме семейство. (Битие 2:22–24) Разгледай как неговото Слово, Библията, може да ти помогне да преодолееш трудностите и да развиеш необходимите умения, за да се радваш на щастлив брак и след първата година.

1. НАУЧИ СЕ ДА СЕ СЪВЕТВАШ С ПАРТНЬОРА СИ

Проблем:

Кейши, * съпруг, който живее  в Япония, от време на време забравял, че неговите решения засягат и съпругата му. Той казва: „Приемах покани за гостуване, без да се съветвам с жена си. По–късно разбирах, че това ѝ създаваше неудобство.“ Алън от Австралия казва: „Мислех, че няма да съм истински мъж, ако за всичко се съветвам със съпругата си.“ Причината за този начин на мислене бил неговият произход. Така било и в случая на Даян от Великобритания. Тя споделя: „Бях свикнала за всичко да се съветвам с родителите си. Затова, когато вземах решения, се допитвах до тях, а не до съпруга си.“

Решение:

Помни, че в очите на Йехова Бог съпругът и съпругата са „една плът“. (Матей 19:3–6) За него никоя друга връзка, която може да има между двама души, не е по–важна от връзката между брачните партньори. За да може тази връзка да бъде здрава, е необходимо добро общуване.

Можеш да научиш много от начина, по който Йехова Бог разговарял с Авраам. Прочети техния разговор, записан в Битие 18:17–33. Обърни внимание, че Бог показал уважение към Авраам по три начина. (1) Йехова обяснил какво възнамерява да направи. (2) Изслушал внимателно гледната точка на Авраам. (3) Доколкото било възможно, съобразил действията си с желанията на Авраам. Как можеш да следваш този пример, когато се съветваш с брачния си партньор?

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Когато обсъждаш въпроси, които засягат другия, (1) обясни как възнамеряваш да постъпиш в дадената ситуация, но изрази мислите си като предложения, а не като окончателни решения или ултиматуми. (2) Помоли партньора си да сподели мнението си и прояви уважение към правото му да има различна гледна точка по въпроса. (3) Прояви отстъпчивост, като се съобразиш с предпочитанията на партньора си, доколкото е възможно. (Филипяни 4:5, бел. под линия)

2. НАУЧИ СЕ ДА БЪДЕШ ТАКТИЧЕН

Проблем:

Поради своето възпитание и произход може да си свикнал да изразяваш мнението си по твърд или дори груб начин. Лиам, който живее в Европа, казва: „Там, където съм израснал, хората не са много тактични. Грубият начин, по който се изразявах, често разстройваше съпругата ми. Трябваше да се науча да съм по–мил.“

Решение:

Това, че си свикнал да говориш по определен начин, не означава, че на партньора ти му харесва да му говориш  така. (Филипяни 2:3, 4) Съветът, който апостол Павел дал на един мисионер, е подходящ и за женените отскоро. Той писал: „Робът на Господаря не бива да се кара, но трябва да бъде нежен.“ Гръцката дума, която е преведена като „нежен“, може да бъде предадена и като „тактичен“. (2 Тимотей 2:24, бел. под линия) Да си тактичен означава да прозреш деликатността на ситуацията и да се отнесеш любезно към другия, без да го обиждаш.

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Когато си ядосан на своя партньор, си представи, че говориш не с него, а с някой добър приятел или със своя работодател. Би ли използвал същия тон на гласа и същите думи? След това помисли за някои причини, поради които партньорът ти заслужава да му говориш с по–голямо уважение и такт, отколкото заслужават твоят приятел или работодател. (Колосяни 4:6)

3. НАУЧИ СЕ ДА ИЗПЪЛНЯВАШ СВОЯТА НОВА РОЛЯ

Проблем:

В началото един съпруг може да упражнява главенството си по неправилен начин, а една съпруга може да не е свикнала да изразява мнението си тактично. Антонио от Италия споделя: „Баща ми почти никога не се съветваше с майка ми за семейните въпроси. Затова когато се ожених, се държах като господар.“ Деби от Канада казва: „Изисквах от съпруга ми да е по–подреден. Но моите упреци само го накараха да бъде по–упорит.“

Какво може да направи съпругът?

Някои съпрузи бъркат библейския принцип за подчинението на съпругата с принципа за послушанието на децата спрямо техните родители. (Колосяни 3:20; 1 Петър 3:1) Библията казва, че мъжът „ще се обвърже с жена си и двамата ще станат една плът“, но не казва същото за родителите и децата. (Матей 19:5) Йехова описал жената като допълнение на своя съпруг. (Битие 2:18) Той никога не говорел за децата като допълнение на своите родители. Какво мислиш, ако един съпруг се отнася към съпругата  си като към дете, дали той почита брачната уредба?

Божието Слово насърчава съпрузите да се отнасят към съпругите си така, както Исус се отнася към християнския сбор. Можеш да помогнеш на съпругата си да гледа на тебе като на свой глава, (1) ако не очакваш тя веднага и напълно да ти се подчинява и (2) ако я обичаш като собственото си тяло, дори когато възникват трудности. (Ефесяни 5:25–29)

Какво може да направи съпругата?

Признай, че сега съпругът ти е твой глава и че Бог го е поставил на тази позиция. (1 Коринтяни 11:3) Ако уважаваш съпруга си, ти уважаваш Бога. Ако отхвърляш неговото главенство, показваш не само как гледаш на съпруга си, но и как гледаш на Бога и неговите изисквания. (Колосяни 3:18)

Когато обсъждате сериозни въпроси, се научи да атакуваш проблема, а не своя съпруг. Например веднъж царица Естир искала нейният съпруг, цар Асуир, да поправи една несправедливост. Вместо да го напада, тя тактично споделила мнението си. Съпругът ѝ приел предложението ѝ и в резултат постъпил по правилния начин. (Естир 7:1–4; 8:3–8) Много по–вероятно е любовта на твоя съпруг към тебе да се засили, (1) ако му оставиш време да се научи да изпълнява новата си роля на глава на семейството и (2) ако се отнасяш с уважение към него, дори когато прави грешки. (Ефесяни 5:33)

ОПИТАЙ СЛЕДНОТО: Вместо да се съсредоточаваш върху нещата, които партньорът ти трябва да промени, помисли за това какво е необходимо ти да промениш в себе си. Съпрузи, когато огорчавате съпругите си с начина, по който упражнявате главенството си, или с това, че изобщо не го упражнявате, ги попитайте какви промени да направите и след това си запишете предложенията. Съпруги, ако съпрузите ви смятат, че не показвате нужното уважение, ги попитайте как да постигнете подобрение и си запишете предложенията.

Имай разумни очаквания

Развиването на умения за изграждането на щастлив семеен живот е като да се научиш да караш колело. Преди да придобиеш увереност като колоездач, може няколко пъти да паднеш. По подобен начин трябва да си наясно, че може да направиш някои грешки, докато натрупаш опит в брака.

Проявявай чувство за хумор. Гледай сериозно на притесненията на своя партньор, но се научи да се шегуваш със собствените си недостатъци. Търси възможности да радваш партньора си през първата година от брака ви. (Второзаконие 24:5) Преди всичко позволявайте на Божието Слово да ви ръководи. По този начин с всяка изминала година бракът ви ще става все по–щастлив.

^ абз. 9 Някои имена са променени.

ЗАПИТАЙ СЕ:

  • Дали се съветвам с партньора си, или предпочитам да се съветвам с някого другиго?

  • Какво направих през последните 24 часа, за да покажа на брачния си партньор, че го обичам и уважавам?