Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Въпроси на нашите читатели

Дали всички хора имат еднаква възможност да опознаят Бога?

Дали всички хора имат еднаква възможност да опознаят Бога?

Когато попитали Исус коя е най–важната заповед, той казал: „Обичай своя Бог, Йехова, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“ (Матей 22:37) Но за да може някой да обикне Бога, най–напред трябва да приеме точно познание за него. (Йоан 17:3) Тогава дали всички хора имат еднаква възможност да получат такова познание?

Основният източник на познание за Бога е Библията. (2 Тимотей 3:16) Много хора живеят на места, където тази книга е леснодостъпна. Те може многократно да са били насърчавани да опознаят Бога посредством лично изучаване на Библията. (Матей 28:19) Някои са отгледани от любещи християнски родители, които всеки ден са им давали възможност да учат за Бога. (Второзаконие 6:6, 7; Ефесяни 6:4)

Други обаче живеят при по–неблагоприятни обстоятелства. Някои са израснали в семейства, в които не са получавали обич от родителите си или са били малтретирани. (2 Тимотей 3:1–5) За такива хора може да е трудно да приемат Бога като любещ небесен Баща. Мнозина не са имали възможност да ходят на училище, поради което им е трудно да четат Библията. Други са били заслепени от фалшиви религиозни учения или живеят в семейство, общност или страна, където изучаването на библейската истина не е позволено. (2 Коринтяни 4:4) Дали обстоятелствата на тези хора им отнемат възможността да получат познание за Бога и да го обикнат?

Исус признал, че на някои хора ще им е трудно да обичат Бога и да му се подчиняват. (Матей 19:23, 24) Но той напомнил на учениците си, че дори някои трудности да изглеждат непреодолими за хората, „за Бога всичко е възможно“. (Матей 19:25, 26)

Обърни внимание на следните факти: Йехова Бог се е погрижил неговото Слово, Библията, да бъде най–разпространената книга в света. В Библията е предсказано, че добрата новина за Бога и неговото намерение за земята ще бъде проповядвана „по целия свят“. (Матей 24:14) Днес Свидетелите на Йехова известяват тази добра новина в над 230 страни и издават основана на Библията литература на повече от 500 езика. Дори хората, които нямат достъп до Библията, могат да научат истината за Бога, като наблюдават неговите творения. (Римляни 1:20)

Освен това в Божието Слово се казва: „Йехова изследва всички сърца и вижда всяка мисъл и всяко желание. Ако го потърсиш, ще ти позволи да го намериш.“ (1 Летописи 28:9) Йехова не обещава, че всички хора ще имат абсолютно еднаква възможност да го опознаят, но той ще се погрижи онези, които са с честни сърца, да получат такава възможност. Той ще направи това дори за онези, които никога не са имали възможността да научат за него, като ги възкреси за живот в един праведен нов свят. (Деяния 24:15)