Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Четири въпроса за края на света и техните отговори

Четири въпроса за края на света и техните отговори

 Четири въпроса за края на света и техните отговори

ИСУС ХРИСТОС предсказал, че „ще дойде краят“. Относно това бъдеще време той казал: „Тогава ще настъпи голямо бедствие, каквото не е ставало от началото на света досега и каквото няма да стане повече.“ (Матей 24:14, 21)

Това, което Исус казал за края, както и записаното в други откъси от Библията на тази тема, повдигат някои важни въпроси. Защо не отвориш Библията си и не прочетеш отговорите, които тя дава на тези въпроси?

1 На какво ще бъде сложен край?

Библията не учи, че планетата Земя ще бъде унищожена. Псалмистът писал: „[Бог] утвърди земята на нейните основи, нищо няма да я поклати до безпределни времена, завинаги.“ (Псалм 104:5) Също така тя не учи, че животът на земята ще бъде заличен. (Исаия 45:18) Самият Исус казал, че ще има хора, които ще преживеят края. (Матей 24:21, 22) Тогава на какво ще бъде сложен край?

Провалящите се човешки правителства. Бог вдъхновил пророк Даниил да напише: „Небесният Бог ще издигне царство, което никога няма да бъде разрушено. И това царство няма да премине към друг народ. То ще строши всички тези царства и ще ги унищожи, а самото то ще остане до безпределни времена.“ (Даниил 2:44)

Войните и замърсяването на земята. В Псалм 46:9 се казва какво ще направи Бог: „Той прекратява войните до краищата на земята, счупва лъковете, строшава копията и изгаря с огън колесниците.“ Освен това от Библията разбираме, че Бог ще ‘унищожи онези, които унищожават земята’. (Откровение 11:18)

Престъпността и несправедливостта. Божието Слово ни обещава: „Честните  ще живеят на земята и безукорните ще останат на нея. А злите ще бъдат унищожени от земята и коварните ще бъдат изкоренени от нея.“ * (Притчи 2:21, 22)

2 Кога ще настъпи краят?

Йехова Бог има „определено време“, когато ще сложи край на злото и когато неговото Царство ще започне да управлява над цялата земя. (Марко 13:33) Но Библията ясно показва, че ние не можем да изчислим кога ще е този ден. Исус казал: „Никой не знае кога е този ден и час, нито небесните ангели, нито Синът, а само Бащата.“ (Матей 24:36) Но Исус и учениците му предсказали какви ще бъдат условията на земята преди настъпването на края — всички събития, посочени по–долу, трябва да се случат в един и същи период от време и в световен мащаб.

Промени в политиката, околната среда и обществото, каквито не е имало преди в човешката история. В отговор на въпросите относно края, които му задали учениците, Исус казал: „Народ ще се вдигне срещу народ и царство срещу царство, ще има земетресения на много места, ще има недостиг на храна. Това е началото на бедите.“ (Марко 13:8) А апостол Павел писал: „В последните дни ще настъпят особено тежки времена. Защото хората ще обичат само себе си, ще обичат парите, ще бъдат самонадеяни, високомерни, ще бъдат хулители, непослушни на родителите, неблагодарни, нелоялни, безсърдечни, ще са чужди на всякакво разбирателство, клеветници, без самоконтрол, свирепи, без любов към добротата, предатели, твърдоглави, надути, ще обичат удоволствията, вместо да обичат Бога.“ (2 Тимотей 3:1–5)

Световна проповедна кампания на много езици. Исус заявил: „Тази добра новина за царството ще бъде проповядвана по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят.“ (Матей 24:14)

3 Какво ще стане след края?

Библията не учи, че всички добри хора ще бъдат взети на небето, за да живеят във вечно блаженство. Вместо това Исус поучавал, че първоначалното намерение на Бога за човечеството ще бъде изпълнено. Той казал: „Щастливи са онези с мек нрав, защото ще наследят земята.“ (Матей 5:5; 6:9, 10) А на онези, които умрат преди да дойде краят, Библията обещава, че ще бъдат възкресени. (Йов 14:14, 15; Йоан 5:28, 29) Какво ще се случи след края?

Исус ще управлява от небето като Цар на Божието Царство. Пророк Даниил писал: „Гледах още в нощните видения, и ето, един като човешки син [възкресеният Исус] идваше с небесните облаци и му беше позволено да отиде при Древния по дни [Йехова Бог], и го доведоха пред него. И на него [Исус] бяха дадени властта, славата и царството, за да му служат всички народи, племена и езици. Неговото управление е вечно управление, което никога няма да премине, и неговото царство няма да бъде разрушено.“ (Даниил 7:13, 14; Лука 1:31, 32; Йоан 3:13–16)

Поданиците на Божието Царство ще се радват на съвършено здраве, сигурност и вечен живот. Пророк Исаия предсказал: „Те ще строят къщи и ще живеят в тях, ще садят лозя и ще ядат плода им. Няма те да строят къщи, а друг да живее в тях, няма те да садят лозя, а друг да яде плода им.“ (Исаия 65:21–23)  Апостол Йоан писал следното за това време: „Ето, шатърът на Бога е при хората и Бог ще живее с тях, и те ще бъдат негов народ. И самият той ще бъде с тях, и ще изтрие всяка сълза от очите им, и вече няма да има смърт, нито жалеене, плач или болка. Предишните неща отминаха.“ (Откровение 21:3, 4)

4 Какво трябва да направиш, за да преживееш края?

Апостол Петър признал, че някои от хората, живеещи във времето на края, ще гледат с присмех на това, че Бог ще се намеси в човешките дела и ще сложи край на злото на земята. (2 Петър 3:3, 4) Но той подканя всеки един от нас да предприеме следните действия.

Поучи се от миналото. Петър писал още: „[Бог] не пощади онзи древен свят, но запази Ной, проповедникът на праведността, заедно с още седем души, когато нанесе потоп върху света на безбожните хора.“ (2 Петър 2:5) А относно присмивателите казал: „Според собственото си желание, те пренебрегват това, че от древността е имало небеса и земя, сплотена над водата и посред водата чрез Божието слово, и именно чрез тези неща съществуващият тогава свят бил унищожен, когато бил залят с  потоп от вода. Но чрез същото слово сегашните небеса и земя * са съхранени за огън и са пазени до деня на съда и на унищожението на безбожните хора.“ (2 Петър 3:5–7)

Живей според Божиите морални стандарти. Според думите на Петър онези, които искат да преживеят края, трябва да имат „свято поведение и дела на преданост към Бога“. (2 Петър 3:11) Обърни внимание, че Петър наблегнал на „свято поведение и дела на преданост към Бога“. Следователно не е достатъчно човек просто да казва, че има вяра, или в последния момент да се опита да се хареса на Бога.

Тогава какви дела са угодни на Бога? Защо не сравниш онова, което знаеш, с онова, което Библията учи по този въпрос? Свидетелите на Йехова ще се радват да ти помогнат. Помоли ги да ти покажат от твоята Библия основанията за своите отговори. Ако направиш това, ще можеш да гледаш на бъдещето с увереност въпреки многобройните причини за страх днес.

[Бележки под линия]

^ абз. 8 Виж също статията „Дали всички хора имат еднаква възможност да опознаят Бога?“ на 22 страница в това списание.

^ абз. 19 Тук Петър използва думата „земя“ в преносен смисъл. По същия начин я използвал и библейският писател Моисей. Той писал: „Цялата земя имаше един език.“ (Битие 11:1) Тъй като буквалната земя не може да говори „един език“, следователно тя няма да бъде унищожена. По–скоро, както казал Петър, ще бъдат унищожени безбожните хора.

[Текст в блока на страница 7]

Земята няма да бъде унищожена, а онези, които я унищожават