Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Как можем да бъдем щастливи

Как можем да бъдем щастливи

 Какво научаваме от Исус

Как можем да бъдем щастливи

Какъв е ключът към щастието?

▪ Исус говорел за щастието в самото начало на своята най–известна проповед. Той казал: „Щастливи са онези, които осъзнават духовните си нужди.“ (Матей 5:3) Какво имал предвид с тези думи? Какви са духовните ни нужди?

За да поддържаме живота си, се нуждаем от въздух, вода и храна, точно както животните. Но за да сме щастливи, трябва да удовлетворим една своя потребност, която животните нямат — да разберем какъв е смисълът на живота. Единствено Създателят на живота може да ни помогне да задоволим тази потребност. Именно затова Исус казал: „Не само с хляб ще живее човек, но и с всяка дума, която излиза от устата на Йехова.“ (Матей 4:4) Онези, които осъзнават духовните си нужди, са щастливи, защото се приближават до Йехова, „щастливият Бог“, и той им дава нещо много важно за щастието — надежда. (1 Тимотей 1:11)

Как Исус вдъхнал надежда?

▪ Исус казал: „Щастливи са онези с мек нрав, защото ще наследят земята.“ (Матей 5:5) Той вдъхнал надежда на хората, като лекувал болните и възкресявал мъртвите за живот на земята. Също така посланието, което известявал, носело надежда. Той обяснил: „Бог толкова обикна света, че даде своя единороден Син, та всеки, който вярва в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16) Онези, които са послушни на Бога, ще се радват на вечен живот на земята. Можеш ли да си представиш да живееш, заобиколен от хора с мек нрав, и никога да не остаряваш? Не е учудващо, че Божието Слово казва: „Радвайте се в надеждата.“ (Римляни 12:12) Исус също обяснил как можем да бъдем щастливи още днес.

 Какъв начин на живот ще ни донесе щастие?

▪ Исус дал практични съвети относно човешките взаимоотношения, брака, смирението и правилния възглед за материалните притежания. (Матей 5:21–32; 6:1–5, 19–34) Ако следваме съветите на Исус, ще бъдем щастливи.

Проявяването на щедрост също ни прави щастливи. (Деяния 20:35) Например Исус казал: „Когато даваш угощение, покани бедни, сакати, куци, слепи и ще бъдеш щастлив, защото те нямат с какво да ти се отплатят.“ (Лука 14:13, 14) Човек е щастлив, когато прави неща за другите, а не когато мисли само за себе си.

Какъв е най–големият източник на щастие?

▪ Ако даваш от себе си за другите, ще си щастлив, но ако даваш от себе си за Бога, ще си още по–щастлив. Това щастие е по–голямо дори от щастието на родителите, които обичат своите деца и се гордеят с тях. Доказателство за това виждаме от случилото се с Исус, когато веднъж поучавал събралите се хора. ‘Една жена от множеството възкликнала: „Щастлива е утробата, която те е носила, и гърдите, които си сукал!“ Но той отговорил: „Не! По–скоро, щастливи са онези, които чуват словото на Бога и го спазват.“’ (Лука 11:27, 28)

Самият Исус изпитвал удовлетворение и щастие, вършейки волята на своя небесен Баща. Божията воля е хората да научат за надеждата за вечен живот. След като обяснил тази надежда на един човек, който се интересувал от неговото послание, Исус казал: „Моята храна е да изпълнявам волята на онзи, който ме е изпратил.“ (Йоан 4:13, 14, 34) И ти можеш да си щастлив, като правиш това, което е угодно на Бога — да споделяш библейската истина с другите.

За повече информация виж първа глава от тази книга, „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.

[Снимка на страница 16]

Можем да бъдем истински щастливи, ако удовлетворим своята потребност да разберем какъв е смисълът на живота