Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

 Знаеш ли...

Какво имал предвид апостол Павел, когато говорел за „победно шествие“?

Павел писал: „Бог ... ни води в победно шествие заедно с Христос и чрез нас навсякъде разпространява приятната миризма на познанието за себе си. Защото за Бога сме Христова приятна миризма, която стига до онези, които вървят към спасение, както и до онези, които вървят към унищожение: за последните — смъртоносна миризма, водеща към смърт, а за първите — животворна миризма, водеща към живот.“ (2 Коринтяни 2:14–16)

Апостол Павел имал предвид римския обичай да се провежда празнично шествие в чест на даден генерал за победата му над враговете на империята. По време на такива чествания плячката и военнопленниците били показвани публично и били водени бикове, които щели да бъдат принесени в жертва. Тогава генералът и войската му били приветствани от народа. Накрая биковете били изгаряни, а много от военнопленниците били екзекутирани.

Според „Международна стандартна библейска енциклопедия“ метафората „Христова приятна миризма“, означаваща живот за едни и смърт за други, „вероятно идва от римския обичай по време на шествието да бъде изгарян тамян“. В нея се казва още: „Миризмата, която означавала триумф за победителите, напомняла на пленниците, че ги очаква смърт.“ *

Какво представлявали „свещените височини“, които често се споменават в Еврейските писания?

Преди израилтяните да влязат в Обетованата земя, Йехова им казал да премахнат всички места за поклонение, направени от ханаанците, живеещи там. Йехова заповядал: „Унищожете всички техни каменни изображения, унищожете също и всичките им изображения от лят метал и разрушете всички светилища, които са издигнали.“ (Числа 33:52) Тези средища за фалшиво поклонение може да са били открити места, разположени на върха на някой хълм, или платформи, издигнати на други места, например под някое дърво или в самия град. (3 Царе 14:23; 4 Царе 17:29; Езекиил 6:3) Там били поставяни олтари, обредни и свещени стълбове, изображения, поставки за изгаряне на тамян и други предмети за поклонение.

Преди построяването на храма в Йерусалим израилтяните се покланяли на Йехова на одобрени от него места, наречени в Писанието „свещени височини“. Божият пророк Самуил принесъл жертви на „свещената височина“ в един град в земята Суф. (1 Царе 9:11–14) Но след като храмът бил построен, много верни на Йехова царе се опитали да изчистят земята от „свещените височини“. (4 Царе 21:3; 23:5–8, 15–20; 2 Летописи 17:1, 6)

[Бележка под линия]

^ абз. 5 За повече информация относно духовното значение на използвания от Павел пример виж „Стражева кула“ от 1 февруари 1991 г., стр. 21, 22.

[Снимка на страница 23]

Част от релеф, представящ римско победно шествие, II век

[Източник]

Photograph taken by courtesy of the British Museum

[Снимка на страница 23]

Останки от свещени стълбове в Гезер