Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Какво е необходимо, за да познаваш Бога добре?

Какво е необходимо, за да познаваш Бога добре?

ДАЛИ името ти има някакво значение? В някои части на света е нещо обичайно името, което се дава на едно новородено дете, да има дълбоко значение. То може да отразява вярванията и ценностите на родителите или техните очаквания за бъдещето на детето.

Обичаят на хората да се дават имена, носещи богато значение, не е нов. Още в библейски времена личните имена били давани поради значението, което имали. Името обикновено било свързано с ролята, която даденият човек щял да има. Например когато говорел на Давид за бъдещето на неговия син Соломон, Йехова обяснил: „Той ще се казва Соломон [коренът, от който е образувано това име, означава „мир“]. Мир и спокойствие ще дам на Израил в неговите дни.“ (1 Летописи 22:9)

Понякога Йехова давал ново име на хората, които получавали нова задача от него. Бездетната жена на Авраам получила името Сара, което означава „княгиня“. Защо? Йехова обяснил: „Аз ще я благословя и ще ти дам син от нея. Ще я благословя и от нея ще произлязат народи, от нея ще произлязат царе на народи.“ (Битие 17:16) Ясно е, че за да разберем защо Сара получила ново име, е необходимо да научим повече за новата ѝ роля.

Какво да кажем за най–важното от всички имена — Йехова? Какво означава то? Когато Моисей попитал Бога за Неговото име, Йехова отговорил: „Аз ще стана това, което пожелая да стана.“ (Изход 3:14) Следователно името „Йехова“ разкрива, че той е Бог, който изпълнява многобройни роли. Да обясним това с пример. В рамките на един ден на една майка може да ѝ се наложи да действа като медицинска сестра, готвачка или учителка — в зависимост от нуждите на нейните деца. Това е така и с Йехова, макар и на по–възвишено ниво. За да изпълни любещото си намерение за човечеството, той може да стане каквото пожелае и да изпълни каквато и да е роля. Следователно ако искаме да познаваме Йехова добре, трябва да разбираме и да ценим многобройните роли, които той изпълнява.

За съжаление прекрасната личност на Бога остава скрита за онези, които не знаят значението на името му. Но като изучаваш Библията, ще можеш да оцениш ролите на Йехова като мъдър Съветник, могъщ Спасител и щедър Баща. Наистина, богатото значение на Божието име вдъхва страхопочитание у неговите служители!

Но все пак може да не е много лесно да опознаеш Бога добре. От следващата статия ще разберем каква е причината за това.