Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Възможно ли е да познаваш Бога добре?

Възможно ли е да познаваш Бога добре?

Представи си, че имаш възможността да поздравиш и разговаряш с един високопоставен човек. Обикновено хората се обръщат към такива личности с тяхната титла, например „Господин президент“, „Ваше Величество“ или „Ваша Чест“. Затова ако някой с висока позиция ти каже „Моля те, обръщай се към мене по име“, със сигурност ще сметнеш това за голяма чест.

В СВОЕТО писано Слово, Библията, истинският Бог ни казва: „Аз съм Йехова. Това е моето име.“ (Исаия 42:8) Въпреки че Йехова има много титли като „Създател“, „Всемогъщ“ и „Върховен господар“, той удостоява лоялните си служители с честта да се обръщат към него с личното му име.

Например веднъж пророк Моисей умолявал Бога с думите: „Прости ми, Йехова.“ (Изход 4:10) При посвещаването на храма в Йерусалим цар Соломон започнал своята молитва, като казал: „О, Йехова.“ (3 Царе 8:22, 23) А когато се обърнал към Бога от името на израилтяните, пророк Исаия казал: „Ти, Йехова, си наш Баща.“ (Исаия 63:16) От тези примери разбираме, че нашият небесен Баща иска да се обръщаме към него, като използваме личното му име.

Важно е да се обръщаме към Йехова по име, но това не е достатъчно, за да можем да кажем, че Го познаваме добре. На всекиго, който го обича и се уповава на него, Йехова обещава: „Ще го защитя, защото познава моето име.“ (Псалм 91:14) Ясно е, че ‘познаването на Божието име’ включва много неща, тъй като това е основно изискване за получаването на Божията защита. Но какво е необходимо да научиш, за да познаваш Бога добре?