Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

 Знаеш ли...

Дали мравките наистина си приготвят храна през лятото и събират запаси от храна по време на жетвата?

В Притчи 6:6–8 се казва: „Отиди при мравката, мързеливецо, наблюдавай пътищата ѝ и стани мъдър. Макар че няма началник, надзирател или владетел, тя си приготвя храна през лятото, събира запаси от храна по време на жетва.“

Някои видове мравки наистина правят това и събират храна. Вероятно Соломон говорел за мравката жетвар (Messor semirufus) — най–разпространеният вид мравки в Израел днес.

Според един източник „когато времето навън е благоприятно, мравките жетвари напускат мравуняците си, за да търсят храна, ... [и] събират семена през по–топлите месеци от годината“. Те събират семена от растенията или от земята. Тези мравки строят мравуняците си в близост до ниви, хамбари или хармани — места, където лесно могат да намерят зърно.

В самите мравуняци мравките складират хранителните си запаси в ниски отделения, свързани помежду си с многобройни коридори. Отделенията достигат 12 сантиметра в диаметър, а височината им е около един сантиметър. Ако в мравуняците на мравките жетвари има достатъчно запаси, те могат да оцелеят „над четири месеца без външен източник на вода или храна“.

Какви били задълженията на виночерпеца на царя?

Неемия бил виночерпец на персийския цар Артаксеркс. (Неемия 1:11) В древността в Близкия изток виночерпецът не бил обикновен слуга, а високопоставен служител в царския двор. От древните литературни произведения и множеството релефи, изобразяващи виночерпци, можем да разберем повече за задълженията на Неемия в персийския дворец.

Виночерпецът трябвало да опитва от виното, сервирано на царя, за да го предпази от отравяне. Следователно той се радвал на безрезервното доверие на царя. Историкът Едуин Ямаучи казва: „Тъй като в ахеменидския [персийския] двор често били правени заговори, е разбираемо защо царят толкова много се нуждаел от доверени служители.“ Виночерпецът бил един от любимите служители на царя и имал голямо влияние върху него. Като служел близо до царя всеки ден, вероятно виночерпецът можел да решава кой да бъде допускан до неговия господар.

Всичко това обяснява защо царят охотно се съгласил Неемия да се върне в Йерусалим, за да изгради отново стените на града. Неемия по всяка вероятност бил много ценен от царя. В „Анкър Байбъл Дикшънъри“ се отбелязва: „Царят само го попитал ‘Кога ще се върнеш?’.“ (Неемия 2:1–6)

[Диаграма/Снимка на страница 9]

Релеф от персийския дворец в Персепол

[Диаграма]

(Цялостното оформление на текста виж в печатното издание)

Виночерпец

Престолонаследникът Ксеркс

Дарий велики

[Източник]

© The Bridgeman Art Library International