Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Един от първите книгоиздатели отпечатва Библията

Един от първите книгоиздатели отпечатва Библията

 Един от първите книгоиздатели отпечатва Библията

ИСТОРИЯТА на ръкописните книги и свитъци се простира хиляди години назад в миналото. Отпечатаните книги обаче не са толкова стари. Първите познати отпечатани книги били произведени в Китай през 868 г. с помощта на гравирани дървени блокове. През около 1455 г. в Германия Йоханес Гутенберг изобретил подвижни метални букви и отпечатал първата Библия на латински.

 Едва след няколко години обаче, когато книгопечатането вече се било утвърдило като индустрия, бил даден истински ход на разпространението на Библията и на други книги. Нюрнберг станал средище на печатарската индустрия в Германия, а Антон Кобергер, родом от този град, може би е първият печатар и издател на големи количества Библии на различни езици.

Днес хора от всички народи са задължени на първите издатели на Библията, включително и на Антон Кобергер. Затова нека да се запознаем по–отблизо с Кобергер и неговата дейност.

„Грижата за една книга — Библията“

Кобергер отворил първата печатница в Нюрнберг през 1470 г. В своя разцвет неговата фирма използвала едновременно 24 печатарски преси и разполагала със 100 печатари, занаятчии и други работници в Базел, Страсбург, Лион и други европейски градове. Кобергер публикувал някои средновековни трудове на латински език и голяма част от научната литература по онова време. През годините той отпечатал 236 различни издания. Част от тях съдържали по няколкостотин страници, отпечатвани една по една с помощта на ръчни преси.

Висококачествените шрифтове на Кобергер направили неговите книги известни със своята красота и четливост. Историкът Алфред Бьоркел пише: „Кобергер винаги държал да бъдат използвани прясно отлети, ясни букви — употребата на износени букви била забранена.“ В допълнение на това много от книгите и Библиите на Кобергер съдържали подробни илюстрации от гравюри.

От началото до края на дейността на Кобергер „се вижда ясно грижата за една книга — Библията“, писал неговият биограф Оскар Хазе. Кобергер и сътрудниците му положили огромни усилия, за да се сдобият с най–точните текстове на Библията, които били на разположение. Тази задача навярно не била лесна, понеже много пергаментови ръкописи били смятани за скъпоценности от определени манастири и ако изобщо били предоставяни за преписване, това било само за кратко.

Латински и немски Библии

Кобергер направил 15 препечатвания на „Библия Латина“ („Латинска Библия“), като първото издание се появило през 1475 г. Някои издания съдържали илюстрации на Ноевия ковчег, на Десетте Божи заповеди и на Соломоновия храм. През 1483 г. Кобергер отпечатал „Библия Германика“ („Немска Библия“) в тираж от около 1500 екземпляра — голям брой за онова време. Тази Библия имала над 100 илюстрации от гравюри, чиято цел била да събудят интереса на читателите, да изяснят текста и да напомнят за познати библейски разкази на онези, които не можели да четат. Илюстрациите от това издание на Библията повлияли силно и на художници илюстратори от по–късни времена, особено що се отнася до немските Библии.

Немската Библия на Кобергер от 1483 г. станала известна, но поради стечение на обстоятелствата тя била единственото издание на Библията на немски език, което Кобергер публикувал. Въпреки че неговите редактори старателно поправили изразите в текста, за да съответстват на одобрената от църквата латинска „Вулгата“, той основал своето издание на забранения превод, направен от валденсите през XIV век. * През следващата година папа Инокентий VIII предприел действия за унищожаване на общностите на валденсите. След това противопоставянето на църквата във връзка с преводите на Библията на местните езици продължило да нараства. На 22 март 1485 г. архиепископ Бертолд от Майнц (Германия) издал декрет, който забранявал превеждането на Библията на немски език. На 4 януари следващата година Бертолд подновил декрета. При тези неблагоприятни условия Кобергер не посмял да отпечата отново Библията на немски език.

Независимо от това усилията на Антон Кобергер не били напразни. Той имал водеща роля в приложението на новосъздаденото печатарско изкуство за производството на различни книги на достъпна цена и в достатъчно количество в Европа. По този начин дейността на Кобергер дала възможност на Библията да стигне до ръцете на обикновените хора.

[Бележка под линия]

^ абз. 11 Виж статията „Валденсите — от ерес до протестантство“ в броя на „Стражева кула“ от 15 март 2002 г.

[Снимки на страница 26]

Отляво надясно: Гравюра, изобразяваща Даниил в ямата на лъвовете; позлатена главна буква; ясни букви

[Снимка на страница 26]

Кобергер

[Снимки на страница 26]

Части от латинските и немските Библии на Кобергер, съдържащи цветни орнаменти и коментар върху Битие 1:1

[Информация за източници на снимките на страница 26]

Всички снимки на Библията: Courtesy American Bible Society Library; Кобергер: Mit freundlicher Genehmigung der Linotype GmbH