Прескочи към материала

 Учи децата си

Мъжете, които писали за Исус

Мъжете, които писали за Исус

ХАРЕСВА ли ти да четеш или да слушаш за Исус? — * Някои хора са изненадани, когато разберат, че Исус не е участвал в писането на Библията. Но осем библейски писатели ни разкриват богата информация за него. Всички тези мъже живели по времето на Исус и от тях можем да научим какво поучавал той. Знаеш ли кои били те? — Четирима от тях били Матей, Марко, Лука и Йоан, а останалите били Петър, Яков, Юда и Павел. Какво знаеш за тези мъже? —

Нека най–напред поговорим за трима от писателите, които били от дванайсетте апостоли на Исус. Знаеш ли техните имена? — Това били Петър, Йоан и Матей. Петър написал две писма на своите християнски братя. Той им писал за онова, което знаел, че направил и поучавал Исус. Отвори Библията си на 2 Петър 1:16–18 и прочети как Петър описал случая, когато Йехова Бог говорел на Исус от небесата. (Матей 17:5)

Апостол Йоан написал пет от книгите на Библията. Той бил до Исус по време на последната вечеря на учениците с техния Господар. Също така Йоан бил с Исус, когато той умрял. (Йоан 13:23–26; 19:26) Йоан написал едно от четирите библейски повествования за живота на Исус, наречени евангелия. Освен това той написал книгата Откровение, както и трите писма от Библията, които носят неговото име. (Откровение 1:1) Третият библейски писател, който станал апостол на Исус, бил Матей. Той бил данъчен служител.

Двама други библейски писатели познавали Исус по–отблизо. Те били негови по–малки природени братя, синове на Йосиф и Мария. (Матей 13:55) Първоначално те не били ученици на Исус и дори мислели, че Исус е полудял, защото пламенно проповядвал. (Марко 3:21) Кои били те? — Единият от тях бил Яков. Той написал библейската книга Яков. Другият бил Юда. Той написал библейската книга Юда. (Юда 1)

Марко и Лука са други двама мъже, които писали за живота на Исус. Майката на Марко, Мария, имала голяма къща в Йерусалим, където се събирали първите християни, включително и апостол Петър. (Деяния 12:11, 12) Години преди това в нощта, когато Исус празнувал последната Пасха със своите апостоли, вероятно Марко бил този, който ги последвал в Гетсиманската градина. Когато арестували Исус, войниците хванали Марко, но той избягал, като оставил дрехата си. (Марко 14:51, 52)

Лука бил добре образован лекар, който явно станал ученик на Исус след неговата смърт. Той внимателно проучил живота на Исус и написал ясен и точен разказ за него. По–късно Лука придружавал  апостол Павел в пътуванията му и написал библейската книга Деяния. (Лука 1:1–3; Деяния 1:1)

Павел е осмият библейски писател, който писал за Исус. Той бил учил при известния учител на Закона Гамалиил. Отгледан и възпитан от фарисеи, Павел, който тогава се казвал Савел, мразел учениците на Исус и участвал в убиването им. (Деяния 7:58 — 8:3; 22:1–5; 26:4, 5) Знаеш ли как Павел научил истината за Исус? —

Когато отивал към Дамаск, за да арестува учениците на Исус, Павел внезапно бил заслепен от ярка светлина от небето. Той чул глас, който го попитал: „Савле, Савле, защо ме преследваш?“ Това бил самият Исус! Той наредил на Павел да отиде в Дамаск. След това казал на своя ученик Анания да говори с него и Павел станал ученик на Исус. (Деяния 9:1–18) Павел написал четиринайсет от книгите в Библията, от Писмото до римляните до Писмото до евреите.

Започнал ли си вече да четеш или да слушаш библейските книги за Исус? — Едно от най–важните неща, които можеш да направиш, е да започнеш да учиш онова, което Библията казва за Исус, още сега, докато си млад.

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.