Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Балсам от Галаад, който лекува

Балсам от Галаад, който лекува

 Балсам от Галаад, който лекува

МНОГО хора познават разказа за Йосиф от библейската книга Битие. Той бил продаден от братята си на исмаилтянски търговци, пътуващи за Египет. Техният керван идвал от Галаад и камилите им били натоварени с балсам и други ценни стоки за Египет. (Битие 37:25) От този кратък разказ става ясно, че в древността балсамът от Галаад бил изключително търсен в Близкия изток, особено поради лечебните си свойства.

През VI век пр.н.е. обаче пророк Йеремия, изпълнен с тъга, попитал: „Нима няма балсам в Галаад?“ (Йеремия 8:22) Какво подтикнало Йеремия да зададе този въпрос? Какво представлявал този балсам? Дали днес има балсам, който може да лекува?

 Балсамът в библейски времена

Балсамът е общо понятие за ароматна течност от етерични масла и смоли, която се отделя от различни растения и храсти. Балсамовото масло често се използвало за приготвянето на тамян и благоухания и било една от най–скъпите стоки в Близкия изток. То било една от съставките на святото масло за помазване и на тамяна, използвани в светия шатър малко след излизането на израилтяните от Египет. (Изход 25:6; 35:8) Балсамовото масло било сред скъпите подаръци, които царицата на Сава донесла на цар Соломон. (3 Царе 10:2, 10) Преди да се представи пред персийския цар Асуир, Естир била разкрасявана и ѝ били правени масажи „с балсамово масло“ в продължение на шест месеца. (Естир 1:1; 2:12)

За разлика от балсамовото масло, което било добивано в различни части на Близкия изток, балсамът от Галаад идвал от Обетованата земя, като областта Галаад била разположена на изток от река Йордан. Патриархът Яков смятал балсама за ‘най–доброто от онова, което раждала тази земя’, и затова го изпратил като подарък в Египет. (Битие 43:11) Пророк Езекиил споменал балсама сред стоките, които Юда и Израил изнасяли за Тир. (Езекиил 27:17) Освен това балсамът бил известен като лечебно средство. В литературата в древността често се говори за неговите лечебни и възстановителни свойства, особено при лекуването на рани.

Балсам за един болен народ

Защо Йеремия повдигнал въпроса: „Нима няма балсам в Галаад?“ За да разберем отговора, е необходимо да научим повече за живота на израилтяните по онова време. Малко по–рано пророк Исаия по ярък начин описал тяхното окаяно духовно състояние. Той казал: „От главата до петите няма нито едно здраво място по тялото — порязвания, синини и гнойни рани, които не са почистени, нито са превързани.“ (Исаия 1:6) Вместо да признаят плачевното си състояние и да потърсят лекарство, израилтяните продължавали да проявяват непокорство към Бога. Тогава Йеремия казал с тъга: „Отхвърлиха словото на Йехова и каква мъдрост притежават?“ Ако народът се върнел при Йехова, той щял да го изцели. Само колко подходящ бил въпросът „Нима няма балсам в Галаад?“! (Йеремия 8:9)

По подобен начин светът днес е изпълнен с „порязвания, синини и гнойни рани“. Хората страдат поради бедността, несправедливостта, егоизма и липсата на милост, които са резултат от охладняването на любовта към Бога и към ближния. (Матей 24:12; 2 Тимотей 3:1–5) Мнозина се чувстват отхвърлени заради своята раса, етнически произход или възраст. Освен това гладът, болестите, войните и смъртта само засилват тяхната болка. Подобно на Йеремия много вярващи хора се питат дали има „балсам в Галаад“, с който да излекуват емоционалните и духовни рани на страдащите.

Добра новина, която лекува

В дните на Исус смирените хора си задавали същия въпрос, който не останал без отговор. В началото на 30 г. в синагогата в Назарет Исус прочел от свитъка на Исаия следното: „Йехова ме помаза да известя добра новина на кротките. Изпрати ме да превържа раните на хората със съкрушено сърце.“ (Исаия 61:1) Той отнесъл тези думи към себе си, като разкрил, че е Месията, който има задачата да известява едно носещо утеха послание. (Лука 4:16–21)

По време на земната си служба Исус пламенно проповядвал добрата новина за Божието Царство. (Матей 4:17) В Проповедта на планината той обещал на всички страдащи, че тяхното положение ще се промени, като казал: „Щастливи сте вие, които сега плачете, защото ще се смеете.“ (Лука 6:21) Като известявал носещото надежда послание за идването на Божието Царство, Исус ‘превързвал раните на хората със съкрушено сърце’.

 В наши дни „добрата новина за царството“ също носи утеха. (Матей 6:10; 9:35) Да разгледаме случилото се с Роже и Лилиан. През януари 1961 г. те за първи път чули за Божието обещание за вечен живот и това им подействало като успокояващ балсам. Лилиан разказва: „Бях толкова щастлива от това, което научих, че танцувах от радост в кухнята.“ А Роже, който тогава бил частично парализиран от десет години, добавя: „Прекрасната надежда за възкресението и за премахването на всички страдания и болести ми донесе много радост.“ (Откровение 21:4)

През 1970 г. починал 11–годишният син на Роже и Лилиан. Макар че страдали много, те не потънали в отчаяние. От личен опит се убедили, че Йехова „лекува онези, които са със съкрушено сърце, и превързва раните им“. (Псалм 147:3) Те получили утеха от надеждата, която имали. Оттогава са изминали почти 50 години и добрата новина за Божието Царство продължава да им носи вътрешен мир и радост.

Изцеление, което предстои

Дали днес съществува „балсам от Галаад“? Да, има такъв духовен балсам. Утехата и надеждата, които носи добрата новина за Царството, лекуват хората със съкрушени сърца. Искаш ли да се възползваш и ти от това лекарство? Всичко, което трябва да направиш, е да отвориш сърцето си за носещото утеха послание от Божието Слово и да намериш място за него в живота си. Милиони хора вече са направили това.

Изцелението с този балсам ни дава бегла представа за по–великото изцеление, което предстои. Наближава времето, когато Йехова Бог ще ‘излекува народите’ и ще им даде вечен живот. Скоро „нито един жител няма да каже: ‘Болен съм’“. Да, все още има на разположение „балсам от Галаад“! (Откровение 22:2; Исаия 33:24)

[Снимка на страница 23]

Добрата новина за Царството облекчава болката на хората със съкрушени сърца и днес