Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Въпроси на нашите читатели

Какво е Зала на Царството?

Какво е Зала на Царството?

Залата на Царството е място за поклонение към Бога, което Свидетелите на Йехова използват за своите религиозни събрания. По целия свят има десетки хиляди Зали на Царството. Всяка седмица повече от 105 000 сбора на Свидетелите на Йехова се събират в такива зали.

Във всяка Зала на Царството има главна зала, където се изнася основана на Библията програма. В нея има сцена, откъдето се водят събранията. Обикновено са осигурени от 100 до 300 места за сядане. В Залата на Царството може да има една или повече допълнителни класни стаи, офис и малка библиотека с основана на Библията литература и други издания, които могат да бъдат използвани за справка от всеки член на сбора.

Посетителите в Залата на Царството няма да видят религиозни символи и предмети, характерни за повечето християнски църкви. В нея няма олтари, изображения или кръстове. Защо? Свидетелите на Йехова вярват, че използването им противоречи на библейската заповед ‘да бягаме от идолопоклонството’. (1 Коринтяни 10:14; Йоан 4:24) Много църкви и храмове са пищно украсени. За разлика от тях Залите на Царството са направени така, че да бъдат практични и скромни постройки. По–голямо значение се отдава на библейското обучение, което се осигурява в тях, а не на самата сграда.

Откъде идва името Зала на Царството? Събранията в Залата на Царството се съсредоточават върху изучаването на Библията и нейната главна тема — „Божието царство“, за което проповядвал и самият Исус. (Лука 4:43) Така че името Зала на Царството, което възникнало през 30–те години на ХХ век, подходящо описва целта, с която се строят тези сгради — да подкрепят истинското поклонение и да служат като център за проповядването на „добрата новина за царството“. (Матей 24:14) Следователно Залите на Царството не се използват за обществени или търговски дейности. Разходите за построяването и поддръжката на залите, както и за световната проповедна дейност, се покриват изцяло от доброволни дарения. По време на събранията не се събират пари. Вместо това на определени места са поставени кутии за дарения.

По целия свят Залите на Царството служат за една и съща цел, но се различават по големината и вида си. Това може да се дължи на строителните материали, които са използвани, на климатичните условия и на средствата, с които разполагат местните Свидетели на Йехова. Някои Зали на Царството са построени от тухли, дървен материал и камък. Други представляват открити постройки със стени от бамбук и сламен покрив.

Всеки е добре дошъл на събранията в Залата на Царството. (Евреи 10:25) Всъщност всяка седмица се провежда събрание за широката публика, на което се разглежда основана на Библията тема от интерес както за членовете на сбора, така и за гостите. Защо не посетиш Залата на Царството в твоя район?

Великобритания