Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Постъпвай според убежденията си!

Постъпвай според убежденията си!

 За младите читатели

Постъпвай според убежденията си!

Напътствия: Направи това упражнение в спокойна атмосфера. Докато четеш библейските стихове, си представяй, че участваш в описаното събитие. Представи си обстановката. Чуй гласовете и звуците. Стреми се да усетиш какви чувства изпитват героите. Позволи на случилото се да оживее пред тебе.

Главни герои: Йеремия, Авдемелех и цар Седекия.

Обобщение: Йеремия се сблъсква със силно противопоставяне, когато известява Божието послание, че юдеите трябва да се предадат на халдейците.

1 АНАЛИЗИРАЙ СИТУАЦИЯТА. (ПРОЧЕТИ ЙЕРЕМИЯ 38:1–5.)

Как според тебе се чувствал Йеремия, когато говорел пред народа на Юда?

․․․․․

По какъв начин говорел Йеремия, когато известявал предупреждението от Йехова?

․․․․․

ИЗСЛЕДВАЙ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

В какво бил убеден Йеремия и как това му помогнало да говори със смелост?

․․․․․

2 АНАЛИЗИРАЙ СИТУАЦИЯТА. (ПРОЧЕТИ ЙЕРЕМИЯ 38:6–13.)

Като използваш въображението си, опиши кладенеца — неговата ширина, дълбочина и миризма.

․․․․․

Какво може да си е мислел Йеремия, докато ‘затъвал в тинята’? (Прочети отново 6 стих.)

․․․․․

ИЗСЛЕДВАЙ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

Като използваш и друга информация, с която разполагаш, научи нещо повече за кладенците, използвани в библейски времена.

․․․․․

 В какво бил убеден Авдемелех, и как това го подтикнало да помогне за спасяването на Йеремия? (Прочети отново 7–9 стих.)

․․․․․

Защо цар Седекия много лесно се поддал на влиянието на другите, първо от страна на князете и после от страна на Авдемелех? (Прочети отново 5 и 10 стих.) Какво показва това за характера му?

․․․․․

Кои герои от този разказ постъпили според убежденията си и кои не? Защо отговаряш така?

․․․․․

3 ПРИЛОЖИ НАУЧЕНОТО. ЗАПИШИ КАКВО НАУЧИ ОТНОСНО...

Смелостта.

․․․․․

Убежденията.

․․․․․

Защитата, която Йехова осигурява на онези, които смело му се подчиняват.

․․․․․

Как когато си под натиск, убежденията ти ще ти помогнат да постъпиш правилно?

․․․․․

4 КАКВО ОТ ТОВА ПОВЕСТВОВАНИЕ ИМА НАЙ–ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЕБЕ, И ЗАЩО?

․․․․․

АКО НЯМАШ БИБЛИЯ, СЕ ОБЪРНИ КЪМ СВИДЕТЕЛИТЕ НА ЙЕХОВА. ВИЖ СЪЩО www.watchtower.org