Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Учи децата си

Исус се научил на послушание

Исус се научил на послушание

ДАЛИ понякога ти е трудно да си послушен? — * Ако е така, това не е изненадващо. От време на време на всеки човек му е трудно да е послушен. А знаеш ли, че дори Исус трябвало да се научи на послушание? —

Според тебе на кого трябва да са послушни децата? — Да, на баща си и на майка си. В Библията се казва: „Бъдете послушни на родителите си в единство с Господаря.“ (Ефесяни 6:1) Кой е бащата на Исус? — Това е Йехова Бог, който е и наш Баща. (Матей 6:9, 10) Но ако кажеш, че бащата на Исус е Йосиф и майка му е Мария, няма да сгрешиш. Знаеш ли как те станали негови родители? —

Ангел Гавриил казал на Мария, че щяла да роди син, въпреки че не е имала сексуални отношения с мъж. Йехова щял да направи едно голямо чудо, за да може тя да забременее. Гавриил обяснил на Мария: „Силата на Всевишния ще те покрие. Поради тази причина и детето, което ще се роди, ще бъде наречено свято, Божи син.“ (Лука 1:30–35)

Бог взел живота на своя Син, който бил в небето, и го пренесъл в утробата, или корема, на Мария. Тогава бебето в нея започнало да расте, точно както другите бебета растат в своите майки. След около девет месеца бил роден Исус. През това време Йосиф се оженил за Мария и повечето хора смятали, че Йосиф е истинският баща на Исус. Всъщност той бил неговият приемен баща. Следователно може да се каже, че Исус имал двама бащи!

Когато бил само на 12 години, Исус направил нещо, което показвало колко много обича своя небесен Баща, Йехова. По това време, както правели винаги, всички от семейството на Исус отишли далече в Йерусалим за празника Пасха. Но след това по пътя обратно към Назарет Йосиф и Мария не забелязали, че Исус не е с тях. Дали се питаш как могли да го забравят? —

Тогава Йосиф и Мария имали и други деца. (Матей 13:55, 56) Вероятно някои от техните роднини пътували с тях, като например Яков и Йоан, баща им Зеведей и майка им Саломия, която може да е била сестра на Мария. Затова Мария може би си мислела, че Исус е при другите роднини. (Матей 27:56; Марко 15:40; Йоан 19:25)

Когато Йосиф и Мария разбрали, че Исус го няма, бързо се върнали в Йерусалим. Те отчаяно търсели сина си. На третия ден го намерили в храма. Тогава Мария го попитала: „Защо постъпи така с нас? Ето, баща ти и аз разтревожени те търсим навсякъде.“ А Исус отговорил: „Защо трябваше да ме търсите? Не знаехте ли, че ще съм в дома на Баща си?“ (Лука 2:45–50)

 Правилно ли било Исус да отговори на майка си по този начин? — Сигурно родителите му знаели, че той обича да се покланя на Бога в неговия дом. (Псалм 122:1) Така че нима Исус не смятал с право, че Божият храм трябвало да бъде първото място, където да го потърсят? — По–късно Мария продължила да мисли относно думите на Исус.

Как се държал Исус спрямо Йосиф и Мария? — Библията казва: „[Исус] тръгна с тях и отиде в Назарет, и им се подчиняваше.“ (Лука 2:51, 52) Какво можем да научим от примера на Исус? — Ние също трябва да се подчиняваме на родителите си.

Но на Исус не винаги му било лесно да бъде послушен, дори на своя небесен Баща.

В нощта преди да умре, Исус се помолил на Йехова да промени това, което искал от него. (Лука 22:42) Но Исус останал послушен на Бога, въпреки че не било лесно. В Библията се казва, че ‘той се научил на послушание чрез страданията, които понесъл’. (Евреи 5:8) Какво мислиш, можем ли и ние да се научим на послушание? —

^ абз. 3 Ако четеш тази статия с детето си, тирето ще ти послужи като напомняне, че е добре да направиш пауза и да насърчиш детето да се изкаже.