Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Какво учел Исус за себе си

Какво учел Исус за себе си

 Какво учел Исус за себе си

„Исус нямал съмнения относно това кой бил, откъде бил дошъл, защо се появил в нашия свят и какво криело бъдещето за него.“ (ХЪРБЪРТ ЛОКИЪР, ПИСАТЕЛ)

ПРЕДИ да можем да приемем ученията на Исус и да повярваме в тях, е необходимо да научим нещо за него. Кой в действителност бил Исус? Откъде дошъл? Защо дошъл на земята? От евангелията — Матей, Марко, Лука и Йоан — разбираме отговорите на тези въпроси, сякаш самият Исус ни ги казва.

Той съществувал, преди да бъде роден на земята. Веднъж Исус казал: „Аз вече бях, преди Авраам да се появи.“ (Йоан 8:58) Авраам живял около две хиляди години, преди Исус да се роди като човек на земята. Исус обаче съществувал много преди времето на този верен патриарх. Къде бил Исус тогава? Той обяснил: „Слязох от небето.“ (Йоан 6:38)

Божият син. В небето Йехова има много синове — ангелите. Но Исус е уникален. Той казал за себе си, че е „единородният Божи син“. (Йоан 3:18) Този израз означава, че Исус е единственият, който е бил директно създаден от Бога. Единородният Син е онзи, чрез когото Бог е създал всичко останало. (Колосяни 1:16)

„Човешкият син“. Когато говорел за себе си, Исус използвал най–вече този израз. (Матей 8:20) Така той показал, че не бил материализирал се ангел, а човек. Чрез светия си дух Бог прехвърлил живота на своя Син от небето на земята, като направил така, че девицата Мария да забременее. В резултат на това Исус бил роден като съвършен, безгрешен човек. (Матей 1:18; Лука 1:35; Йоан 8:46)

Обещаният Месия. Веднъж, когато една самарянка казала на Исус „Знам, че идва Месията“, той отговорил: „Това съм аз, който разговарям с тебе.“ (Йоан 4:25, 26) Думата „Месия“, както и думата „Христос“, означава „Помазаник“. Исус бил помазан, или назначен, от Бога да изпълнява ключова роля в осъществяването на Божиите обещания.

Главната задача на Исус. Исус казал: „Трябва да известя добрата новина за Божието царство, защото за това бях изпратен.“ (Лука 4:43) Въпреки че вършел много добри неща за нуждаещите се хора, централно място в неговия живот заемало проповядването за Божието Царство. Какво точно учел хората относно това Царство ще бъде обсъдено по–късно.

Съвсем ясно е, че Исус не бил обикновен човек. * Както ще видим, животът, на който се радвал в небето, придал още по–голяма сила на думите, които изрекъл на земята. Не е изненадващо, че посланието, което известявал, щяло да повлияе на живота на милиони хора по цялата земя.

[Бележка под линия]

^ абз. 9 За повече информация относно Исус и ролята му в Божието намерение виж 4 глава от книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова.