СТРАЖЕВА КУЛА март 2010 г.

ТЕМА НА БРОЯ

Дали Библията е Божието Слово?

Мислиш ли, че писателите на Библията наистина били вдъхновени от Бога?

ТЕМА НА БРОЯ

Библията наистина е Божието вдъхновено Слово

Мнозина силно оспорват твърдението, че Бог е авторът на Библията. Разгледай доказателствата и реши сам.

ТЕМА НА БРОЯ

Защо можеш да имаш доверие на евангелията в Библията

Разгледай доказателствата записани в древните ръкописи.