Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Трябва ли да спазваш съботата?

Трябва ли да спазваш съботата?

 Трябва ли да спазваш съботата?

В КРАЯ на 80–те години на XX век град Сува, столицата на Фиджи, бил обсаден от малки групи методисти. Мъже, жени и деца, облечени като за църква, барикадирали града на 70 места. Те спрели движението по пътищата, както и вътрешните и международните полети. Каква била причината? Те искали в страната да се възобнови стриктното спазване на съботата.

В Израел всяка многоетажна сграда, построена след 2001 г., трябва да има поне един асансьор, който автоматично спира на всеки етаж. С каква цел? Така не се налага силно вярващите юдеи, които от петък вечерта до събота вечерта спазват съботния ден, да „работят“, като натискат копчетата на асансьора.

В Тонга, кралство в Южния Тихи океан, е забранена всякаква работа в неделя. Движението по въздух и вода е спряно. Всеки договор, сключен на този ден, е смятан за невалиден. Според конституцията на Тонга неделята трябва да бъде „смятана за свята“ от всички независимо от религиозните им вярвания. Защо? Целта е да се постигне общонародно спазване на съботата.

Както показват горните примери, много хора смятат, че Бог изисква от тях да спазват съботния ден. Някои дори твърдят, че спазването на съботата е изключително важно, защото вярват, че от това зависи вечното ни  спасение. Други смятат, че спазването на съботата е най–важната Божия заповед. Какво представлява съботата? И дали според Библията християните трябва да я спазват всяка седмица?

Какво представлява съботата?

Думата „събота“ идва от една еврейска дума със значение „почивам, прекратявам дейност, преставам да върша нещо“. Макар че в книгата Битие се казва, че на седмия ден Йехова Бог си починал от своите дела на сътворение, едва по времето на Моисей на Божия народ било наредено да спазва 24–часов ден за почивка, или събота. (Битие 2:2) След като израилтяните излезли от Египет през 1513 г. пр.н.е., в пустинята Йехова по чудодеен начин им дал манната. Във връзка с нейното събиране им било казано: „Шест дни ще събираш хляб, но седмият ден ще бъде събота. Тогава няма да го има.“ (Изход 16:26) Както разбираме, ‘на седмия ден народът спазвал събота’ — от залеза на слънцето в петък до залеза на слънцето в събота. (Изход 16:30)

Малко след като осигурил тези напътствия, Йехова дал и заповед за спазването на съботата и я включил в Десетте заповеди, дадени на Моисей. (Изход 19:1) Четвъртата от тези заповеди отчасти гласяла: „Помни съботния ден и нека той бъде свят за тебе! Шест дни се труди и върши цялата си работа, но седмият ден е събота, посветена на Йехова, твоят Бог.“ (Изход 20:8–10) Спазването на съботата станало неразделна част от живота на израилтяните. (Второзаконие 5:12)

Дали Исус спазвал съботния ден?

Да, Исус правел това. Относно него в Библията се казва: „Когато се изпълни определеното време, Бог изпрати своя Син, който се роди от жена и се оказа подчинен на закон.“ (Галатяни 4:4) Исус се родил като израилтянин и следователно бил подчинен на Закона, включително и на заповедта за съботата. Договорът на Закона бил премахнат едва след смъртта на Исус. (Колосяни 2:13, 14) Като знаем мястото на тези събития в потока на времето, можем да разберем Божията гледна  точка по този въпрос. (Виж схемата на  15 страница.)

Вярно е, че Исус казал: „Не мислете, че дойдох да отхвърля Закона или Пророците. Дойдох не да ги отхвърля, а да ги изпълня.“ (Матей 5:17) Но какво означават думите „да ги изпълня“? Да обясним това с пример: Един строител изпълнява договора, който е сключил за строежа на една сграда, не като го скъсва, а като завършва сградата. Но когато работата е извършена в задоволителна за клиента степен, договорът е изпълнен и строителят повече не е обвързан с него. По подобен начин Исус не отхвърлил, или „скъсал“, Закона, а го изпълнил, като го спазил напълно. След като този Закон, или договор, бил изпълнен, Божият народ вече не бил задължен да го спазва.

Дали е изискване за християните?

Щом Христос изпълнил Закона, дали християните са задължени да спазват съботата? Апостол Павел дава следния вдъхновен от Бога отговор: „Затова нека никой не ви съди за ядене и пиене или относно някой празник, честване на новолуние или на събота, защото тези неща са сянка на онова, което ще дойде, но самата действителност е Христос.“ (Колосяни 2:16, 17)

От тези думи става ясно, че изискванията на Бога към служителите му се променили. Защо? Защото за християните важи нов закон, „законът на Христос“. (Галатяни 6:2) Със смъртта на Исус предишният договор на Закона, даден на Израил чрез Моисей, бил изпълнен и така бил премахнат. (Римляни 10:4; Ефесяни 2:15) Дали заповедта за спазването на съботния ден също била премахната? Да. След като казал, че „сме освободени от Закона“, Павел споменал и една от Десетте заповеди. (Римляни 7:6, 7) Така че Десетте заповеди, включително и тази за съботата, са част от Закона, който бил прекратен. Следователно поклонниците  на Бога повече не са задължени да спазват съботния ден.

Преминаването от израилтянския начин на поклонение към християнския може да бъде обяснено със следния пример: Един народ може да промени конституцията си. Щом новата конституция влезе в сила, хората повече не са задължени да спазват старата. Някои от законите в новата конституция може да са същите като в старата, но други може да са различни. Затова хората трябва внимателно да се запознаят с новата конституция, за да са наясно със законите, които трябва да спазват. Освен това един съвестен гражданин ще иска да знае откога новата конституция е в сила.

Йехова Бог дал на израилския народ над 600 заповеди, като десет от тях били главни. Имало заповеди относно морала, жертвите, здравето, както и съботния ден. Но Исус казал, че неговите помазани последователи щели да образуват нов „народ“. (Матей 21:43) От 33 г. насам този народ има нова „конституция“, основана на две главни заповеди, свързани с любовта към Бога и любовта към ближния. (Матей 22:36–40) Макар че „законът на Христос“ съдържа заповеди, които са подобни на тези в Закона, даден на Израил, не трябва да се учудваме, че има такива, които са съвсем различни. Някои заповеди от закона на Израил дори са отменени. Заповедта да се спазва съботният ден е една от тях.

Дали Бог е променил стандартите си?

Дали заменянето на Моисеевия закон с Христовия означава, че Бог е променил стандартите си? Не. Точно както един родител приспособява правилата, които е установил за децата си, като взема предвид тяхната възраст и обстоятелствата, така Йехова приспособява заповедите, които дава на служителите си. Апостол Павел обяснява това с думите: „Преди обаче да дойде вярата, ние бяхме затворени под стражата на закона, като очаквахме вярата, която трябваше да бъде разкрита. Така Законът стана наш възпитател, водещ до Христос, та да бъдем обявени за праведни въз основа на вяра. Но сега, след като вярата дойде, вече не сме под ръководството на възпитател.“ (Галатяни 3:23–25)

Как разсъжденията на Павел могат да бъдат приложени към спазването на съботата? Обърни внимание на следния пример: Докато ходи на училище, от един ученик може да се изисква да изучава даден предмет, като например дърводелство, в определен ден от седмицата. Но щом започне работа, той ще трябва да използва уменията, които е придобил, не само в този ден, а през цялата седмица. По същия начин, докато били под властта на Закона, израилтяните трябвало да отделят един ден всяка седмица за почивка и поклонение. Но от християните се изисква да се покланят на Бога не само в един ден от седмицата, а всеки ден.

Погрешно ли е тогава да отделяш един ден от седмицата за почивка и поклонение? Не. Божието Слово оставя всеки сам да реши това, като казва: „Някой смята, че даден ден е по–важен от друг, друг обаче смята, че всички дни са еднакви. Нека всеки бъде напълно убеден в ума си.“ (Римляни 14:5) Въпреки че някои може да решат да смятат даден ден за по–свят от другите, Библията ясно показва, че Бог не очаква от християните да спазват съботния ден.

[Текст в блока на страница 12]

„Шест дни ще събираш хляб, но седмият ден ще бъде събота. Тогава няма да го има.“ (ИЗХОД 16:26)

[Текст в блока на страница 14]

„Законът стана наш възпитател, водещ до Христос, та да бъдем обявени за праведни въз основа на вяра. Но сега, след като вярата дойде, вече не сме под ръководството на възпитател.“ (ГАЛАТЯНИ 3:24, 25)

[Блок/Диаграма на страница 13]

Международната линия на смяна на датата и съботата

Международната линия на смяна на датата създава трудности на онези, които вярват, че съботата трябва да се спазва в един и същи ден навсякъде. Тази условна линия в по–голямата си част минава през Тихия океан по 180–ия меридиан. Страните на запад от тази линия са с един ден напред от тези на изток от нея.

Например, когато във Фиджи и Тонга е неделя, в Самоа и Ниуе е събота. Ако някой спазва съботния ден във Фиджи в събота, членовете на същата религия в Самоа (само на 1145 километра разстояние) ще работят, защото там е петък.

Адвентистите от седмия ден в Тонга спазват съботния ден в неделя, защото разсъждават, че по този начин правят това едновременно с членовете на своята религия в Самоа, на малко повече от 850 километра оттам. По същото време обаче адвентистите от седмия ден във Фиджи (на по–малко от 800 километра разстояние) не си почиват, защото там е неделя, а те правят това в събота.

[Диаграма]

(Цялостното оформление на текста виж в печатното издание)

\

\

\

\ САМОА

\

— — — — — — — —

ФИДЖИ \

неделя \ събота

\

\

ТОНГА \

\

\

\

 [Таблица на страница 15]

 (Цялостното оформление на текста виж в печатното издание)

Факти относно съботата, които трябва да помним:

Въпреки че в даден библейски стих може да се казва, че трябва да се спазва съботата, е важно да имаме предвид кога били казани тези думи.

4026 г. пр.н.е. ПРЕДИ ВРЕМЕТО НА МОИСЕЙ

АДАМ Е СЪЗДАДЕН Заповедта относно спазването на

съботата била дадена чак по

времето на Моисей и израилтяните.

(Второзаконие 5:1–3, 12–14)

1513 г. пр.н.е. БОЖИЯТ ЗАКОН, ДАДЕН НА ИЗРАИЛ

ЗАКОНЪТ Е ДАДЕН НА ИЗРАИЛ Заповедта относно спазването на

съботата не била дадена на други

народи. (Псалм 147:19, 20) Тя била

дадена като „знак“ между Йехова и

синовете на Израил. (Изход 31:16, 17)

Освен ежеседмичното спазване на

съботния ден имало много други

съботи, които израилтяните трябвало

да спазват. (Левит 16:29–31; 23:4–8; 25:4, 11;

Числа 28:26)

33 г. ЗАКОНЪТ НА ХРИСТОС

КРАЙ НА ЗАКОНА, Когато през 49 г. апостолите и

ДАДЕН НА ИЗРАИЛ старейшините в Йерусалим вземали

решение относно изискванията на

Бога към християните, те не посочили

спазването на съботата. (Деяния 15:28, 29)

Апостол Павел бил загрижен за някои

християни, които наблягали на

спазването на определени дни.

(Галатяни 4:9–11)

2010 г.

[Снимка на страница 11]

Във вестниците беше съобщено за барикадите от методисти, настояващи във Фиджи да бъде възобновено стриктното спазване на съботата

[Източник]

Courtesy of the Fiji Times