Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Може ли Бог да съжалява за нещо?

Може ли Бог да съжалява за нещо?

 Приближи се до Бога

Може ли Бог да съжалява за нещо?

СЪДИИ 2:11–18

КАТО несъвършени хора всички ние понякога съжаляваме за нещо. Например може да съжалим, след като осъзнаем, че сме направили грешка. Интересно е, че Библията казва, че Йехова също може да изпитва съжаление. Вероятно обаче ще кажеш: „Бог е съвършен. Той не греши.“ Тогава в какъв смисъл Бог изпитва съжаление? Отговорът на този въпрос може да ни помогне да разберем нещо, вдъхващо страхопочитание: Йехова има чувства и нашите действия могат да влияят на чувствата му. Нека разгледаме думите, записани в Съдии 2:11–18.

Библейската книга Съдии описва един неспокоен период в историята на Израил. Народът вече се бил заселил в Ханаан, земята, която Бог бил обещал на Авраам. През последвалите векове в поведението на израилтяните се наблюдавали четири повтарящи се етапа: отхвърляне, потисничество, молби за помощ и избавление. *

Отхвърляне. Повлияни от ханаанците, израилтяните ‘изоставили Йехова’ и започнали да следват други богове — ‘започнали да служат на Ваал и на изображенията на Астарта’. * Това, че отхвърлили Йехова, било равнозначно на отстъпничество. Не е чудно, че израилтяните ‘оскърбили Йехова’, Богът, който ги извел от Египет. (11–13 стих; Съдии 2:1)

Потисничество. Изпитвайки праведен гняв, Йехова оттеглял защитата си от народа, който го бил отхвърлил. Тогава израилтяните попадали ‘в ръцете на враговете си’, които идвали и ограбвали земята. (14 стих)

Молби за помощ. В страданието си израилтяните съжалявали за погрешните си дела и викали към Йехова за помощ. От думите, че ‘стенели заради онези, които ги потискали’, разбираме какви били молбите им. (18 стих) Усърдните им молби към Бога били един от повтарящите се етапи. (Съдии 3:9, 15; 4:3; 6:6, 7; 10:10) Как откликвал Йехова?

Избавление. Йехова чувал стенанията на народа и ‘изпитвал съжаление’. Еврейската дума, преведена с този израз, може да означава „промяна на решението или намеренията“. В един справочник се казва: „Развълнуван от техните стенания, Йехова променял намерението си — вместо да ги накаже, той ги избавял.“ Поради милостта си Йехова ‘издигал съдии’, които избавяли израилтяните от техните врагове. (18 стих)

Забеляза ли какво накарало Бог да изпита съжаление? Това била промяната в нагласата на неговия народ. Помисли за следното: Един любещ баща може да накаже детето си, което е сгрешило, като му наложи някои ограничения. Но когато види, че детето искрено съжалява, бащата решава да отмени наказанието.

Какво научаваме за Йехова от това повествование? Умишленият грях събужда гнева му, но разкаянието го подтиква да прояви милост. Мисълта, че нашите действия влияят на чувствата на Бога, е отрезвяваща. Защо не научиш как можеш да ‘радваш сърцето’ на Йехова? (Притчи 27:11) Никога няма да съжаляваш за това.

[Бележки под линия]

^ абз. 2 Съдии 2:11–18 е част от увод, съдържащ преглед на поведението на израилтяните, което подробно е описано в следващите глави.

^ абз. 3 Ваал бил главният ханаански бог, а богинята Астарта била смятана за негова жена.