Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

 Знаеш ли...

Освен виното какви други алкохолни напитки били правени в библейски времена?

‘Виното и опияняващото питие’ са споменати заедно на много места в Библията. (Второзаконие 14:26; Лука 1:15) Алкохолни напитки се правели не само от грозде, фурми, смокини, ябълки и нар, но и от мед.

Всъщност изразът „опияняващо питие“ може да се отнася и за бира. Еврейската дума, преведена като „опияняващо питие“, е свързана с една акадска дума, която се отнася за бирата от ечемик, разпространена в Месопотамия. Това питие не съдържало много алкохол, но приемано в големи количества, можело да действа опияняващо. (Притчи 20:1) В някои древни египетски гробници са открити глинени модели на пивоварници и рисунки, изобразяващи пивовари. Във Вавилон бирата била всекидневна напитка както в дворците, така и в бедните домове. Филистимците също имали подобна напитка. А в Палестина археолозите са открили кани, снабдени с цедки. С тези съдове бирата била прецеждана, така че хората да не погълнат люспи от ечемика, от който била направена.

Защо в дните на апостол Павел плаването било особено опасно през определени периоди от годината?

Поради неблагоприятните ветрове корабът, на който пътувал апостол Павел, бавно и трудно се движел на запад покрай брега на Мала Азия. От библейското повествование разбираме, че когато корабът стигнал до едно определено място, станало ‘опасно да се плава, защото дори постът, свързан с Деня на изкуплението, бил минал’. Павел казал на останалите пътници, че всеки опит да продължат пътуването можел да донесе загуба „не само за товара и за кораба, но и за [техните] души“. (Деяния 27:4–10)

Постът, свързан с Деня на изкуплението, се падал в края на септември или в началото на октомври. Римските моряци знаели, че плаването е сравнително безопасно от 27 май до 14 септември. В периода между 14 септември и 11 ноември плаването се смятало за рисковано, а за времето от 11 ноември до 10 март се считало, че морето е твърде опасно за плаване. Една от причините било променливото време, както ясно личи от преживяното от Павел след това. (Деяния 27:13–44) Моряците рискували да попаднат в силна буря, а и щяло да им бъде по–трудно да управляват кораба. Облаци закривали слънцето през деня и звездите през нощта. Мъглата и дъждът също намалявали видимостта и криели опасности.

[Снимка на страница 23]

Дървени модели на съдове за бира от Египет

[Източник]

Erich Lessing/Art Resource NY

[Снимка на страница 23]

Римски товарен кораб от около 100–200 г.

[Източник]

Pictorial Archive (Near Eastern History) Est.