Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

6 погрешно учение: Бог одобрява използването на изображения и икони

6 погрешно учение: Бог одобрява използването на изображения и икони

Какъв е произходът на това учение?

„Изображенията не били характерни за поклонението на първите християни ... Навлизането на изображенията в църквата през IV и V век било обяснено с теорията, че от тях невежите хора могат да научат християнските истини по–добре, отколкото от проповедите и книгите.“ („Енциклопедия на библейската, теологичната и църковната литература“ от Маклинтък и Стронг, т. 4, стр. 503, 504)

Какво учи Библията?

„Не си прави кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята, и що е във водата под земята; не им се кланяй и не им служи.“ (Изход 20:4, 5, „Синодално издание на Библията“) Апостол Йоан писал на християните от първи век: „Дечица, пазете се от идоли!“ (1 Йоан 5:21)

Дали изображенията са просто средства, чрез които някой може да отдаде почит на онова, което те представят, както твърдят църквите? В „Енциклопедия на религиите“ се казва следното: „Първоначално изображенията били средство за обучение и служели за украса — поне така било обяснено използването им. Но скоро започнали да бъдат използвани като обекти на поклонение. Това важи особено за иконите, които станали главна характеристика на източното православие.“ Пророк Исаия задал един много уместен въпрос: „На кого ще уподобите Бога? Или какво подобие ще сравните с Него?“ (Исаия 40:18, „Ревизирано издание на Библията“, 1938 г.)

Сравни следните библейски стихове: Исаия 44:13–19; Деяния 10:25, 26; 17:29; 2 Коринтяни 5:7

ИСТИНАТА:

Бог не одобрява използването на изображения и икони

ОТХВЪРЛИ ПОГРЕШНИТЕ УЧЕНИЯ И СЕ ПРИДЪРЖАЙ КЪМ ИСТИНАТА

До какво заключение можем да стигнем след този кратък преглед на някои погрешни учения, на които продължават да учат много църкви? Тези „умело съчинени лъжливи приказки“ не могат да се сравнят с простите и утешителни истини от Библията. (2 Петър 1:16)

Затова бъди непредубеден и не се колебай да сравняваш онова, на което си бил учен, с Божието Слово — източникът на истината. (Йоан 17:17) Ако правиш това, следното обещание ще се отнася и за тебе: „Ще знаете истината и истината ще ви освободи.“ (Йоан 8:32)