Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Знаеш ли...

Знаеш ли...

 Знаеш ли...

Защо Библията свързва поклонението на фалшивия бог Ваал със сексуални оргии?

Ханаанският бог Ваал бил бог на плодородието. Хората, които му се покланяли, вярвали, че от него зависели плодородието на нивите им и плодовитостта на добитъка им. В справочника „Поведение и обичаи в Библията“ се казва следното: „Целта на сексуалните действия, извършвани при местните светилища, била да се повиши плодородието на земята, като те насърчавали бога на бурята Ваал и неговата съпруга Ашера да извършат божествен сексуален акт, който да доведе до изобилна жетва и многобройни стада добитък.“

Ханаанците вярвали, че по време на сухия сезон Ваал се оттеглял в земните дълбини, тъй като бил побеждаван от Мот, богът на сушата и смъртта. От друга страна започването на дъждовния сезон било смятано за знак за завръщането на Ваал на власт и за раждането на богата реколта и многоброен добитък. Ханаанците празнували идването на този сезон с необуздани оргии. Това обяснява защо когато израилтяните се привързали към Ваал от Фегор, те започнали „да блудстват с дъщерите на Моав“. (Числа 25:1–3)

Какво имал предвид Исус, когато казал на книжниците и фарисеите, че приличат на „варосани гробници“?

Исус изобличил книжниците и фарисеите като лицемери и им казал: „Приличате на варосани гробници, които отвън изглеждат красиви, но отвътре са пълни с кости на мъртъвци и с всякаква нечистота.“ (Матей 23:27) Към края на дъждовния сезон, на 15 адар, един месец преди Пасхата, юдеите имали обичая да измазват гробниците с вар, за да могат по–лесно да бъдат забелязвани. По време да дъждовния сезон дъждът отмивал варта.

В „Юдейска енциклопедия“ се обяснява, че варосването на гробниците се правело с цел „многобройните поклонници, които минавали по пътищата на празника Пасха“, да бъдат предпазени от омърсяване. Според заповедта, записана в Числа 19:16, всеки, който докоснел мъртво тяло, човешки кости или гроб, щял да бъде нечист седем дни. По време на церемониална нечистота участието в дейности, свързани с чистото поклонение, било наказвано със смърт. (Левит 15:31) Исус използвал това сравнение няколко дни преди Пасхата, поради което за неговите слушатели едва ли било трудно да си спомнят за ежегодното варосване на гробниците. Той направил това, за да покаже, че религиозните му противници не били такива, каквито изглеждали на външен вид, и общуването с тях било омърсяващо в духовно отношение.

[Снимка на страница 15]

Варовикова стела, изобразяваща ваал на светкавиците, от XIV–XIII век пр.н.е.

[Източник]

Musée du Louvre Paris