Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали Свидетелите на Йехова са протестантска религия?

Дали Свидетелите на Йехова са протестантска религия?

 Въпроси на нашите читатели

Дали Свидетелите на Йехова са протестантска религия?

Свидетелите на Йехова не смятат себе си за протестантска религия. Защо?

Протестантството възникнало в Европа през XVI век като опит за обновление на католическата църква. Думата „протестант“ била използвана за първи път във връзка с последователите на Мартин Лутер по време на Законодателното събрание в град Шпайер през 1529 г. Оттогава насам по този начин биват наричани всички, които се придържат към принципите и целите на Реформацията. Според „Академичен речник на Мериам–Уебстър“, 11–то издание, „протестант“ е „член на някоя от църквите, които отричат върховната власт на папата и признават принципите на Реформацията, че оправдаването става единствено чрез вяра, че всички вярващи са свещеници и че Библията има превъзходство като единствения източник на разкритата истина“.

Въпреки че Свидетелите на Йехова отричат върховната власт на папата и от все сърце вярват в превъзходството на Библията, те значително се различават от протестантските религии. В „Енциклопедия на религиите“ се казва, че Свидетелите на Йехова „се отличават“ от останалите. Нека да разгледаме три от нещата, които ги правят различни.

Първо, макар че протестантските вярвания отхвърлят някои учения на католицизма, основателите на Реформацията запазили някои католически доктрини, като например учението за троицата, адския огън и безсмъртието на човешката душа. Свидетелите на Йехова обаче вярват, че тези доктрини не само противоречат на Библията, но и създават погрешна представа за Бога. (Виж 4–7 страница от това списание.)

Второ, религията на Свидетелите на Йехова не е форма на протест спрямо дадена църква, а религия, която набляга на обучението въз основа на Писанието. Те гледат сериозно на следния библейски съвет: „Робът на Господаря не бива да се кара, но трябва да бъде нежен към всички, способен да поучава, да се владее при сблъсък със зло, да наставлява по мек начин онези, които се противопоставят.“ (2 Тимотей 2:24, 25) Вярно е, че Свидетелите на Йехова посочват противоречията между това, което казва Библията, и ученията на много религиозни групи. Но когато правят това, тяхната цел не е обновление на другите религиозни организации. По–скоро те искат да помогнат на всеки искрен човек да получи точно познание за Бога и за неговото Слово, Библията. (Колосяни 1:9, 10) Когато хора с други убеждения упорито държат на своето мнение, Свидетелите на Йехова избягват да влизат в безполезни спорове. (2 Тимотей 2:23)

Трето, за разлика от протестантството, което се е разцепило на стотици течения, Свидетелите на Йехова продължават да са обединени в световно братство. Що се отнася до техните доктрини, в 230 страни те следват съвета на апостол Павел ‘да говорят в съгласие’. Сред тях няма разцепления. Вместо това те са „здраво обединени чрез едни и същи мисли и чрез едни и същи разсъждения“. (1 Коринтяни 1:10) Заедно със своите събратя те се стремят ‘да пазят единството на духа в обединяващата връзка на мира’. (Ефесяни 4:3)