Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 Въпроси на нашите читатели

В какъв смисъл Исус и неговият Баща са едно?

В какъв смисъл Исус и неговият Баща са едно?

Исус казал: „Аз и Бащата сме едно.“ (Йоан 10:30) Тези думи биват цитирани като доказателство, че Исус и неговият Баща са част от триединен Бог. Дали Исус имал предвид това, когато казал горните думи?

Нека обърнем внимание на контекста. В 25 стих Исус казал, че върши дела в името на своя Баща. От 27 до 29 стих той говорел за символични овце, които му били дадени от неговия Баща. И двете изказвания щели да звучат безсмислено на слушателите му, ако той и неговия Баща са една и съща личност. Исус все едно казал: „С моя Баща сме толкова близки, че никой не може да отнеме овцете от мене точно както не може да ги отнеме от моя Баща.“ Това може да се сравни с думите на един син към враговете на неговия баща: „Ако нападнете баща ми, нападате мене.“ Никой не би помислил, че този син и баща му са една и съща личност. По–скоро от думите на сина личи близката връзка между баща и син.

Исус и неговият Баща, Йехова Бог, също са „едно“ в смисъл, че са напълно единодушни в своите намерения, стандарти и ценности. За разлика от Сатана Дявола и първата човешка двойка, Адам и Ева, Исус никога не е искал да бъде независим от Бога. Самият той обяснил: „Синът не може да направи нищо от себе си, но прави само онова, което вижда, че прави Бащата. Защото каквото прави Той, това прави по същия начин и Синът.“ (Йоан 5:19; 14:10; 17:8)

Тази здрава връзка на единство между Бога и неговия Син Исус не означава, че те са напълно еднакви. Те са две отделни личности с различен характер. Исус има собствени чувства, мисли и преживявания, както и свободна воля. Въпреки това той взел решение да подчини волята си на волята на своя Баща. Според Лука 22:42 Исус казал: „Нека бъде не моята воля, а твоята.“ Тези думи щяха да са безсмислени, ако не съществуваше възможността волята на Исус да се различава от волята на Бащата. Ако Исус и неговия Баща са една личност, защо Исус се молел на Бога и смирено признал, че не знае някои неща, които били известни единствено на неговия Баща? (Матей 24:36)

В много религии биват почитани богове, които според легендите спорят или се борят с членове на собственото си семейство. В гръцката митология например Кронос свалил от власт своя баща Уран и погълнал децата си. Само колко се различава това от основаното на истинска любов единство между Йехова Бог и неговия Син Исус! И колко скъпи са те за нас именно поради това единство! Всъщност ние имаме уникалната привилегия да бъдем в единство с двете най–велики личности във вселената. Исус се молел относно своите последователи: „Моля се ... те да бъдат едно, както ти, Татко, си в единство с мене и аз в единство с тебе, така и те да бъдат в единство с нас.“ (Йоан 17:20, 21)

Следователно, когато казал „аз и Бащата сме едно“, Исус нямал предвид някаква загадъчна троица, а едно чудесно единство, което е най–близката възможна връзка между две личности.