Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Дали Бог ти обещава да те направи богат?

Дали Бог ти обещава да те направи богат?

 Дали Бог ти обещава да те направи богат?

‘Бог иска ти да бъдеш богат, да притежаваш коли, да имаш успешен бизнес. Само вярвай в него, отвори портфейла си и му дай всичко, каквото можеш.’

СПОРЕД един вестник, издаван в Бразилия, някои религиозни общности там разпространяват такива послания. И мнозина ги вземат присърце. Във връзка с едно проучване, направено в Съединените щати сред хора, които твърдят, че са християни, в списание „Тайм“ се казва: „Шейсет и един процента от анкетираните вярват, че Бог иска хората да бъдат богати, а трийсет и един процента ... подкрепят твърдението, че ако дадеш парите си на Бога, той ще те благослови с още повече пари.“

Подобни възгледи, често наричани „доктрина за просперитета“, или за благополучието, се разпространяват бързо, особено в страните от Латинска Америка, като например Бразилия. Затова хората се стичат към църквите, които им обещават, че Бог ще ги благослови в материално отношение. Но дали Бог наистина обещава на служителите си да ги направи богати? Дали в миналото всички Божии служители били богати?

Вярно е, че в Еврейските писания често пъти Божията благословия се свързва с материалното благополучие. Например във Второзаконие 8:18 се казва: „Да помниш Господа, твоят Бог, защото Той е, Който ти дава сила да придобиваш богатство.“ Това уверявало израилтяните, че ако са послушни на Бога, целият им народ ще живее в благополучие.

Какво да кажем за отделните служители на Бога? Верният Йов бил изключително богат, но след като Сатана направил така, че той да обеднее, Йехова дал на Йов двойно повече богатство. (Йов 1:3; 42:10) Авраам също бил богат. В Битие 13:2 се казва, че той притежавал много „добитък, сребро и злато“. Когато съюзените войски на четиримата източни царе пленили племенника му Лот, Авраам ‘извел своите триста и осемнайсет обучени мъже, родени в неговия дом’. (Битие 14:14) Явно хората в дома на Авраам били многобройни, като се има предвид, че ‘обучените мъже’, които можели да воюват, били триста и осемнайсет. Фактът, че можел да издържа толкова голям дом, показва, че той бил много богат човек, притежаващ многобройни стада едър и дребен рогат добитък.

Много от верните служители на Бога в древността били богати, като например Авраам, Исаак, Яков, Давид и Соломон. Но дали това означава, че Бог ще благослови с богатство всеки един, който му служи? От друга страна, дали ако някой е беден, това означава, че Бог го е лишил от благословията си? Тези въпроси ще бъдат обсъдени в следващата статия.