Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Богатство, идващо от Бога

Богатство, идващо от Бога

 Богатство, идващо от Бога

ДАЛИ ако си верен на Бога, той ще те благослови с богатство? Възможно е, но най–вероятно богатството няма да бъде такова, каквото очакваш. Да разгледаме примера на Мария, майката на Исус. Ангел Гавриил ѝ се явил и ѝ казал, че е благословена от Бога и че ще роди Божия син. (Лука 1:28, 30–32) Тя обаче не била богата. Когато след раждането на Исус принесла жертва, Мария представила „две гургулици или два млади гълъба“. Обикновено бедните хора принасяли такъв принос на Йехова. (Лука 2:24; Левит 12:8)

Дали фактът, че Мария била бедна, показвал, че тя нямала Божията благословия? Нищо подобно! Тя отишла да посети своята роднина Елисавета, която ‘изпълнена със свети дух, казала: „Благословена си ти [Мария] измежду жените и благословен е плодът на утробата ти!“’ (Лука 1:41, 42) Мария била удостоена с привилегията да стане майка на Божия любим Син.

Самият Исус също не бил богат човек. Той не само че израснал в бедно семейство, но останал беден през целия си живот на земята. Веднъж Исус казал на един мъж, който искал да бъде негов ученик: „Лисиците имат леговища и птиците имат гнезда, но Човешкият син няма къде да положи главата си.“ (Лука 9:57, 58) Въпреки че Исус бил беден, това, което направил, когато дошъл на земята, открило възможност пред учениците му да придобият голямо богатство. Апостол Павел писал: „Той обедня заради вас, за да можете вие да забогатеете чрез неговата бедност.“ (2 Коринтяни 8:9) Какво богатство дал Исус на учениците си? И какво богатство притежаваме ние днес?

Какво богатство придобили учениците на Исус?

Често пъти материалното богатство е пречка за вярата, тъй като богатият човек може да се уповава на парите си вместо на Бога. Исус казал: „Колко трудно ще бъде за онези, които имат пари, да влязат в Божието царство!“ (Марко 10:23) Ясно е тогава, че богатството, което Исус  предложил на последователите си, не било материално.

Всъщност повечето християни през първи век нямали много средства. Когато един куц по рождение човек просел пари от Петър, той му казал: „Нямам сребро и злато, но ти давам каквото имам: в името на назарянина Исус Христос, ходи!“ (Деяния 3:6)

Ученикът Яков също показал, че повечето членове на християнския сбор през първи век били бедни. Той писал: „Чуйте, любими мои братя! Нима Бог не избра онези, които са бедни спрямо света, да бъдат богати във вярата и да бъдат наследници на царството, което той обеща на онези, които го обичат?“ (Яков 2:5) Освен това апостол Павел казал, че призованите да станат част от християнския сбор не били „мнозина мъдри от човешка гледна точка, нито мнозина силни или благородни“. (1 Коринтяни 1:26)

След като богатството, което Исус дал на последователите си, не било материално, какво било то? В едно послание, което изпратил до сбора в Смирна, Исус казал: „Познавам трудностите и бедността ти, но ти си богат.“ (Откровение 2:8, 9) Макар че били бедни, християните в Смирна притежавали богатство, което било много по–ценно от сребро или злато. Те били богати, защото вярвали в Бога и запазвали неопетнеността си спрямо него. Самата вяра е скъпоценна, понеже „не всички хора притежават вяра“. (2 Солунци 3:2) В Божиите очи онези, които не притежават вяра, са бедни. (Откровение 3:17, 18)

Богатство, произтичащо от вярата

Защо вярата е ценна? Защото тези, които вярват в Бога, извличат полза от „богатството на неговата доброта, въздържаност и дълготърпение“. (Римляни 2:4) Те също получават ‘прошка на  прегрешенията си’ въз основа на своята вяра в изкупителната жертва на Исус. (Ефесяни 1:7) Освен това те придобиват мъдрост, която „словото на Христос“ дава на онези, които имат вяра. (Колосяни 3:16) И когато се молят на Бога с вяра, „мирът от Бога, който превъзхожда всички мисли“, пази сърцата и умовете им, което от своя страна им носи удовлетворение и щастие. (Филипяни 4:7)

В допълнение на всички тези благословии онези, които вярват в Бога и в неговия Син, Исус Христос, имат чудесната надежда да живеят вечно. Много хора познават следните думи на Исус Христос: „Бог показа толкова голяма любов към света, че даде своя единороден Син, та всеки, който проявява вяра в него, да не бъде унищожен, но да има вечен живот.“ (Йоан 3:16) Тази чудесна надежда бива укрепена чрез придобиването на точно познание за Бащата и Сина, както личи от думите на Исус: „За да получат те вечен живот, е необходимо да приемат познание за тебе, единственият истински Бог, и за онзи, когото ти изпрати, Исус Христос.“ (Йоан 17:3)

Макар че благословиите на Бога са предимно от духовно естество, служителите му извличат полза също в емоционално и физическо отношение. Нека разгледаме какво се случило с Далидио от Бразилия. Преди да получи точно познание за намерението на Бога, той злоупотребявал с алкохола. Това оказвало разрушително влияние на взаимоотношенията му с другите членове на неговото семейство. Финансовото му положение също било нестабилно. Тогава започнал да изучава Библията със Свидетелите на Йехова и в него настъпила забележителна промяна.

Познанието, което Далидио получил, го подтикнало да прекрати вредните си навици. Той толкова много се променил и започнал да живее според наученото от Библията, че казал: „Преди ходех от кръчма на кръчма, сега ходя от къща на къща.“ Той започнал да известява Божието Слово целодневно. Тази промяна се отразила благоприятно не само на здравето му, но и на финансовото му положение. Далидио казва: „Парите, които преди харчех за алкохол, сега ги използвам, за да помагам на другите или да си купувам неща, от които се нуждая.“ Той намерил много истински приятели сред онези, които имат същите религиозни възгледи като него. Днес Далидио се радва на вътрешен мир и удовлетворение от живота, каквито не би могъл да си представи, преди да опознае Бога.

Да разгледаме и случилото се с Ренато, който също обогатил живота си, като развил вяра в Йехова Бог. Когато види радостното му и усмихнато лице, на човек му е трудно да повярва колко несправедливо са се отнесли към него като бебе. След като го родила, майка му го изоставила. Той бил оставен в чанта под една пейка. Ренато имал сериозни охлузвания и синини, а пъпната му връв не била отрязана. Две жени минали покрай пейката и забелязали, че нещо в чантата помръдва. Отначало си помислили, че някой е оставил коте в нея. Когато видели, че това всъщност е новородено бебе, те бързо го занесли в близката болница, където то получило необходимите медицински грижи.

Една от жените била Свидетелка на Йехова и казала за бебето на Рита, друга Свидетелка. Рита, която била преживяла загубата на няколко мъртвородени деца и сега имала само една дъщеря, много искала да има син и затова осиновила Ренато.

 Още докато Ренато бил малък, Рита му казала, че не е истинската му майка. Но тя се грижела за него с любов и внимание и се стремяла да внедри в него духовни ценности. Докато растял, Ренато развивал все по–силен интерес към Библията. Признателността му за почти невероятния начин, по който бил спасен, също се увеличавала. Той се просълзява всеки път, когато чете думите на псалмиста Давид: „Дори ако баща ми и майка ми ме изоставят, Йехова ще ме приеме.“ (Псалм 27:10, НС)

Ренато изразил благодарността си към Йехова за всичко, което той бил направил за него, като се покръстил през 2002 г. и на следващата година станал целодневен християнски служител. И до днес Ренато не знае кои са биологичните му родители и най–вероятно никога няма да разбере това. Но той смята, че един от най–скъпоценните подаръци, които е получавал някога, е възможността да опознае Йехова и да проявява вяра в него като в Баща, който е любещ и грижовен.

Може би и ти копнееш да развиеш близки и любещи взаимоотношения с Бога, което наистина може да обогати живота ти. Всеки, независимо дали е беден, или богат, има възможност да се радва на такива взаимоотношения с Йехова Бог и със Сина му, Исус Христос. Навярно човек няма да забогатее от това, но ще намери вътрешен мир и удовлетворение в живота, каквито всичките пари на света не могат да му осигурят. Думите, съдържащи се в Притчи 10:22 (НС), наистина се оказват верни: „Благословията на Йехова обогатява и той не добавя болка към нея.“

Йехова Бог е силно загрижен за хората, които идват при него: „Дано би послушал ти заповедите Ми! Тогава мирът ти щеше да бъде като река, и правдата ти като морските вълни.“ (Исаия 48:18) Той обещава на онези, които идват при него с правилни подбуди и нагласа, че ще бъдат богато възнаградени: „Наградата на смирението и на страха от Господа е богатство, слава и живот.“ (Притчи 22:4)

[Текст в блока на страница 5]

Макар и бедно, семейството на Исус било богато благословено от Бога

[Снимка на страница 6]

Вярата в Бога носи вътрешен мир, удовлетворение и щастие