Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Колко трябва да даваме като дарение?

Колко трябва да даваме като дарение?

 Въпроси на нашите читатели

Колко трябва да даваме като дарение?

„Бог обича онзи, който дава с радост.“ (2 Коринтяни 9:7) Милиони хора по целия свят знаят тези думи. Но някои вярващи, които редовно ходят на църква, се чувстват задължени да даряват средства извън възможностите си. Всъщност някои религиозни общности настояват членовете им да даряват точно определена сума. Това е известно като даване на десятък, тоест човек дава на църквата десет процента от доходите си.

Дали според Библията трябва да даваме точно определена сума като дарение? Или с други думи, колко трябва да дава като дарение всеки от нас?

Задължителни и доброволни дарения в библейски времена

В Библията Бог осигурил ясни напътствия на израилтяните колко дарения трябвало да дават. (Левит 27:30–32; Числа 18:21, 24; Второзаконие 12:4–7, 11, 17, 18; 14:22–27) Той не изисквал от тях повече, отколкото можели да дадат. Йехова обещал, че ако спазват заповедите му, той щял да им даде ‘изобилие от блага’. (Второзаконие 28:1, 2, 11, 12)

В други случаи израилтяните сами можели да решат колко да дадат, било то малко или много. Например, когато цар Давид искал да построи храм за Йехова, неговите поданици дарили ‘пет хиляди таланта злато’. * (1 Летописи 29:7) Да сравним това с един случай, на който Исус станал свидетел, докато бил на земята. Той видял, че ‘една бедна вдовица пуснала две дребни монети с много малка стойност’ в съкровищницата на храма. Колко голямо било нейното дарение? То се равнявало на процент и половина от дневната заплата. Въпреки това Исус казал, че Бог приел това малко дарение. (Лука 21:1–4)

Трябва ли християните да дават определена сума?

Християните не са подчинени на договора на Закона, даден на израилския народ. Затова от тях не се изисква да дават определена сума за Бога. Но истинските християни изпитват голяма радост, когато дават. Самият Исус Христос казал: „Повече щастие има в това да даваш, отколкото в това да получаваш.“ (Деяния 20:35)

Свидетелите на Йехова подкрепят проповедната си дейност, извършвана по целия свят, чрез доброволни дарения. Те използват даренията, за да печатат литература, като например списанието, което в момента четеш, и за да строят и поддържат местата си за поклонение, наричани Зали на Царството. Събраните средства не се използват за плащане на заплати. Но някои Свидетели, които посвещават цялото си време на дейността по правенето на ученици, получават финансова подкрепа, за да покриват разходите си за транспорт и други лични неща. Никой от тях обаче не очаква такава помощ. Всъщност по–голямата част от Свидетелите на Йехова не получават никаква финансова подкрепа, за да проповядват. Те работят светска работа, за да се издържат, подобно на Павел, който правел шатри. (2 Коринтяни 11:9; 1 Солунци 2:9)

Ако някой желае да направи дарение за дейността, извършвана от Свидетелите на Йехова, колко трябва да даде? Апостол Павел писал: „Нека всеки постъпи така, както е решил в сърцето си, и нека това не бъде неохотно или по принуда, защото Бог обича онзи, който дава с радост.“ (2 Коринтяни 8:12; 9:7)

[Бележка под линия]

^ абз. 7 През 2008 г. средната цена на златото беше 871 долара за една трой унция. Следователно дарението възлизало на около 4 794 855 000 долара.