Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

3. Приеми помощ от другите

3. Приеми помощ от другите

 Как можеш да разбираш Библията?

3. Приеми помощ от другите

Когато изследователят Едуард Джон Еър пресичал равнината Нъларбър, местните аборигени го научили как да събира вода от пясъчните дюни и евкалиптовите дървета. Това, че приел помощ от онези, които познавали земята, по–късно спасило живота на Еър.

КАКТО се вижда от тази случка, за успешното извършване на една трудна задача често ни е необходима помощ от някой по–опитен от нас. Същото важи и когато започваш да четеш Библията.

Исус не очаквал от своите последователи да разберат Библията, без да получат помощ от някого. Веднъж ‘той отворил умовете им, за да разберат значението на Писанието’. (Лука 24:45) Исус знаел, че онези, които четат Библията, се нуждаят от помощ, за да разберат библейските учения.

Помощ от кого?

Исус възложил на истинските си последователи да осигурят тази помощ. Преди да се възнесе на небето, той заповядал: „Затова идете и правете ученици сред всички народи, ... като ги учите да спазват всичко, което ви наредих.“ (Матей 28:19, 20) Основната задача на християните  е да учат другите, което включва да обясняват как библейските принципи могат да бъдат прилагани в ежедневния живот. Истинските християни помагат на хората да разбират Библията.

Скоро след като Исус дал на последователите си тази задача, се случило нещо много интересно. Библията разказва за един етиопски придворен служител, който четял откъс от пророческата книга на Исаия и стигнал до място, което го затруднило. Според библейското повествование стиховете, които го озадачили, гласели: „Като овца беше доведен за клане и като агне, което не издава глас пред стригача си, така и той не отваря уста. По време на унижението си той беше лишен от правосъдие. Кой ще разкаже за подробностите относно неговия произход? Защото животът му ще бъде отнет от земята.“ (Деяния 8:32, 33; Исаия 53:7, 8)

Придворният служител попитал Филип, един зрял християнин, който бил добре запознат с Писанието: „За кого говори тук пророкът? За себе си ли, или за някого другиго?“ (Деяния 8:34)  Искреният етиопец се връщал от поклонение в Йерусалим и вероятно се бил молил за ръководство. Явно той четял с желание и бил смирен. Но въпреки това не можел да разбере откъса и смирено помолил Филип за помощ. Обяснението на Филип толкова зарадвало мъжа, че той пожелал да стане християнин. (Деяния 8:35–39)

Свидетелите на Йехова продължават да извършват дейността, която Филип и другите християни от първи век извършвали. Те доброволно помагат на хората в над 235 страни да разберат какво в действителност учи Библията. Това става чрез тематично изучаване на Библията. Този метод на изучаване включва обсъждане на онова, което Библията казва по определена тема. * (Виж блока  „Удовлетворяващи отговори на библейски въпроси“.)

„Получих отговор на всичките си въпроси“

Стивън, Валванера и Джоу–Ан, които бяха споменати в първата статия, започнали да изучават Библията със Свидетелите на Йехова. Стивън казва: „Учудвах се, че просто като се сравнят няколко библейски принципа или повествования, истината по даден въпрос веднага става ясна. Преди да започна да изучавам Библията, никой не ми беше показвал как да правя това. Беше много успокояващо да разбера, че Библията не е книга, която дава основания единствено за безкрайни разисквания и противоречиви възгледи.“

Валванера също е съгласна с това. Тя казва: „Всичко, което научавах, беше ясно и логично. То беше истина не защото Църквата учи, че е така, а защото има разумно обяснение за него.“ Джоу–Ан също разказва: „Това, че получих отговор на всичките си въпроси от самата Библия, ме изпълни с почит и уважение към нейния Автор, тъй като той предвидливо е записал в нея удовлетворяващи отговори на всички въпроси, които хората си задават.“

Познаваш ли някого от Свидетелите на Йехова? Защо не го помолиш да ти покаже как се провежда едно такова изучаване? Ако не познаваш лично някой Свидетел на Йехова, пиши на един от адресите, посочени на 4 страница на това списание. Библията няма да бъде неразбираема книга за тебе, ако си непредубеден, ако имаш помощта на Божия свети дух и на някого, който е добре подготвен да води библейско изучаване. Ти можеш да разбираш Библията!

[Бележка под линия]

^ абз. 10 Книгата „Какво в действителност учи Библията?“, издадена от Свидетелите на Йехова, помага на много хора да изучават Библията.

[Блок/Снимка на страница 8]

 Удовлетворяващи отговори на библейски въпроси

Някои от темите, разгледани в програмата за библейско изучаване на Свидетелите на Йехова, са следните:

• Каква е целта на Бога за земята?

• Къде се намират мъртвите?

• Дали живеем в „последните дни“?

• Защо Бог допуска страданията?

• Как да изградя щастлив семеен живот?

[Снимка на страница 7]

За да разбираш Библията, се моли за Божия свети дух, чети непредубедено и приеми помощ от другите