Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

2. Чети непредубедено

2. Чети непредубедено

 Как можеш да разбираш Библията?

2. Чети непредубедено

Дали твой приятел ти е казвал отрицателни неща за някого, с когото никога не си се срещал? И дали когато накрая си се срещнал с него, думите на приятеля ти са ти попречили да видиш способностите и хубавите качества на този човек? Нещо подобно би могло да се получи и по отношение на Библията.

АПОСТОЛ Павел предупредил какво може да стане, ако четем Библията предубедено. Той писал следното относно някои юдеи по негово време: „Свидетелствам за тях, че са пламенни в усилията си да служат на Бога, но не според точното познание за него.“ (Римляни 10:2)

Някои от тези юдеи от първи век не желаели да приемат ясно разкритата в  Еврейските писания истина за това кой е Месията. Исус от Назарет отговарял изцяло на описанието на Месията, намиращо се в Писанието, и изпълнил всяко пророчество записано за него. Въпреки това непреодолима стена от предубеждения попречила на много от сънародниците му да разбират Божието Слово.

Какво можем да научим от това? Важно е да четем Библията непредубедено. Библейската истина може да остане скрита за читателя, който има предразсъдъци или е предубеден.

Например един професор по религиозните науки в щата Северна Каролина (САЩ) описва Библията като „човешка книга, съдържаща човешки възгледи, голяма част от които не са в съгласие помежду си и никой от тях не осигурява безпогрешно ръководство за живота“. Нима ако човек чете Библията като „човешка книга“, няма да е склонен да отхвърли напътствията и принципите, които не отговарят на неговите предпочитания?

За разлика от това, Библията ни насърчава да я изследваме старателно. За жителите на град Берия по времето на Павел в Писанието се казва: „Приеха словото с голямо въодушевление и старателно изследваха Писанието всеки ден, за да видят дали са верни тези неща.“ (Деяния 17:11) Подобно на тях може да е необходимо и ти да оставиш настрана всяко предубеждение или критична нагласа, които могат да попречат на разбирането ти. Чети Божието Слово непредубедено и със силно желание да откриеш какво е вълнуващото послание на неговия Автор.