Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Човек, който имал вяра в Божиите обещания

Човек, който имал вяра в Божиите обещания

 За нашите млади читатели

Човек, който имал вяра в Божиите обещания

Напътствия: Направи това упражнение в спокойна атмосфера. Докато четеш библейските стихове, си представяй, че участваш в описаното събитие. Представи си обстановката. Чуй гласовете и звуците. Стреми се да усетиш какви чувства изпитват главните герои.

АНАЛИЗИРАЙ СИТУАЦИЯТА. (ПРОЧЕТИ БИТИЕ 12:1–4; 18:1–15; 21:1–5; 22:15–18.)

Какви чувства вероятно изпитал Авраам, когато Бог му обещал, че неговото „потомство“ ще донесе полза на целия свят? ______

․․․․․

Как според тебе изглеждали тримата посетители на Авраам, за които се говори в Битие 18:2?

․․․․․

Как си представяш действията на Авраам, описани в Битие 18:6–8? (Имай предвид, че по онова време той бил почти стогодишен.)

․․․․․

ИЗСЛЕДВАЙ ДОПЪЛНИТЕЛНО.

Колко време изминало между даването на обещанието, че Авраам ще има син и раждането на Исаак? (Прочети отново Битие 12:4 и 21:5.)

․․․․․

Какви уверения давал Йехова на Авраам, докато патриархът чакал изпълнението на Божието обещание? (Прочети Битие 12:7; 13:14–17; 15:1–5, 12–21; 17:1, 2, 7, 8, 15, 16.)

․․․․․

Какво направил Йехова за Авраам, когато Авраам изразил известно съмнение относно това, че ще има син? (Прочети отново Битие 15:3–5, 12–21.) _______

Как Йехова постепенно разкривал подробности относно „потомството“? _______

ПРИЛОЖИ НАУЧЕНОТО. ЗАПИШИ КАКВО НАУЧИ ОТНОСНО...

Необходимостта от вяра в Божиите обещания. _______

․․․․․

Това как Йехова постепенно разкрива своята воля. _______

․․․․․

КОЯ ЧАСТ ОТ ТОВА ПОВЕСТВОВАНИЕ ИМА НАЙ–ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ТЕБЕ, И ЗАЩО?

․․․․․